sinh vien dai hoc fpt

sinh vien dai hoc fpt

Sinh viên được tự chọn nhạc cụ yêu thích như sáo trúc, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn nguyệt, đàn tranh, đàn bầu, trống để theo học.