Sinh viên Đại học FPT được học tập 100% bằng tiếng anh với giáo trình giáo trình nước ngoài, tham khảo từ các trường uy tín, hàng đầu trên thế giới