Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Đại học FPT theo kết quả học bạ (đã nộp điểm thi THPT)

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Đại học FPT theo kết quả học tập và đã nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia cập nhật ngày 31/7/2017. Danh sách được sắp xếp theo tên thí sinh và đang tiếp tục được cập nhật.

Họ tên CMND Ngày sinh
BÙI NGUYỄN BÌNH AN 006199000004 13/04/1999
ĐINH TRẦN BẢO AN 201757774 04/10/1998
LÊ ĐỨC AN 362548798 12/04/1999
LÊ NGỌC AN 026022838 11/10/1999
NGUYỄN BẢO AN 025921462 01/05/1999
NGUYỄN NGỌC DUY AN 025911072 08/06/1999
TRẦN THÙY AN 281203472 31/08/1999
TRƯƠNG THANH AN 142885237 08/03/1999
VŨ KHÁNH AN 025890822 14/09/1999
LÊ NGỌC ÂN 026022633 11/10/1999
BÙI QUANG ANH 001099004803 24/04/1999
BÙI TIẾN ANH 031099000653 19/11/1999
BÙI VŨ QUỲNH ANH 272709264 08/04/1999
CAO TIẾN ANH 030099001258 13/01/1999
DUY HẢI ANH 001099003410 08/12/1999
ĐỖ DUY ANH 091881691 19/10/1999
ĐỖ TUẤN ANH 034099002685 14/03/1999
ĐÀO TUẤN ANH 017448768 03/01/1999
HÀ TUẤN ANH 031099006008 24/02/1999
HOÀNG THỊ QUỲNH ANH 038199007463 17/07/1999
LÃ VŨ NGUYÊN ANH 013616586 17/09/1999
LÊ ĐỨC ANH 013625249 30/11/1999
LÊ HOÀNG ANH 091916101 20/10/1999
LÊ TUẤN ANH 145884257 29/12/1999
LÊ TUẤN ANH 038099003195 19/01/1999
LƯƠNG ĐỨC ANH 040829689 31/05/1999
NGÔ THƯỢNG HOÀNG ANH 272710317 21/12/1999
NGÔ TUẤN ANH 036099000002 27/02/1999
NGÔ VIỆT ANH 092001185 05/10/1999
NGUYỄN DUY ANH 001099003423 21/05/1999
NGUYỄN DUY ANH 036099009162 21/06/1999
NGUYỄN DƯƠNG DUY ANH 025990251 06/08/1999
NGUYỄN ĐỨC ANH 152246552 01/05/1999
NGUYỄN ĐỨC QUỐC ANH 001099002996 10/03/1999
NGUYỄN HOÀNG ANH 331845213 03/04/1999
NGUYỄN KIM ANH 013697227 04/04/1998
NGUYỄN LÊ PHONG ANH 013632128 20/07/1999
NGUYỄN LÊ QUỲNH ANH 201776831 27/04/1999
NGUYỄN QUANG ANH 032015448 26/08/1999
NGUYỄN QUỲNH ANH 101294285 11/11/1999
NGUYỄN THỊ LAN ANH 031199000170 23/01/1999
NGUYỄN THỊ TRÂM ANH 191906789 22/10/1999
NGUYỄN TIẾN ANH 036099001518 30/01/1999
NGUYỄN TRẦN QUỲNH ANH 341929143 09/08/1999
NGUYỄN TRẦN TÚ ANH 026092160 23/12/1999
NGUYỄN TUẤN ANH 079099002018 04/01/1999
NGUYỄN VÂN ANH 091759587 22/07/1999
NGUYỄN VIỆT ANH 152222675 15/09/1999
PHAN NGỌC QUỐC ANH 281171340 11/01/1999
PHẠM TUẤN ANH 272637298 26/01/1999
PHÙNG QUANG ANH 013633549 09/01/1999
TÔ QUỲNH ANH 001199001826 22/01/1999
TRẦN LAN ANH 101293509 31/03/1999
TRẦN NGỌC ANH 001199021587 03/08/1999
TRẦN NGỌC QUANG ANH 001099013637 31/08/1999
TRẦN QUANG ANH 142779307 28/04/1999
VÕ KHÔI TUẤN ANH 201814864 17/07/1999
VŨ PHƯƠNG ANH 132393348 01/04/1999
VŨ QUANG ANH 001099002859 15/08/1999
VŨ TRÂM ANH 091882411 07/08/1999
VŨ TUẤN ANH 272872414 07/02/1998
DƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH 072199002340 13/07/1999
NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH 001199014612 03/10/1999
NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 087199000005 24/06/1999
NGUYỄN HUY BÁCH 001099004470 25/04/1999
HOÀNG GIA BẢO 025720150 09/01/1999
HOÀNG LÝ QUỐC BẢO 026027049 21/08/1999
LÊ NGUYỄN GIA BẢO 025843964 26/03/1999
NGUYỄN CÔNG BẢO 272688213 10/03/1999
NGUYỄN QUỐC BẢO 001099012523 24/10/1999
TRẦN HOÀI DUY BẢO 025837006 05/11/1999
VÕ PHẠM HOÀI BẢO 025876407 31/01/1999
CHU THỊ NGỌC BÍCH 025906331 07/09/1999
HỒ THỊ BÍCH 125844482 19/12/1999
PHẠM THỊ BÍCH 038199001955 24/02/1999
NGUYỄN VĂN BIỂN 145879312 21/05/1999
MAI NGUYỄN THANH BÌNH 251157139 01/05/1999
NGÔ THỊ KỶ BÌNH 001199014906 05/07/1999
PHẠM ĐỨC BÌNH 184323983 19/12/1998
PHẠM QUỐC BÌNH 142950075 05/11/1999
THÂN QUỐC BÌNH 025944418 03/04/1999
LÊ ĐÌNH CẢM 212845581 02/09/1999
NGÔ HUY CẦN 034099002715 11/12/1999
ĐINH NGỌC CẢNH 301685514 19/02/1999
LÊ THỊ MINH CHÂU 038199010612 02/09/1999
LƯU MINH CHÂU 362499705 19/05/1999
LÝ MINH CHÂU 025868560 14/10/1999
PHẠM NGUYỄN MINH CHÂU 025862840 28/01/1999
LỮ THỊ QUỲNH CHI 013614230 25/05/1999
NGUYỄN THỊ KIM CHI 022199000868 11/07/1999
TRƯƠNG HÀ CHI 001199021583 14/10/1999
NGUYỄN MINH CHIẾN 079099004252 22/04/1999
TRẦN ĐỨC CHIẾN 036099009079 16/09/1999
ĐỖ TRUNG CHÍNH 001099008841 02/09/1999
NGUYỄN CÔNG CHỨC 036099001526 10/03/1999
NGUYỄN HOÀNG CHUNG 040829711 23/02/1999
NGUYỄN HỮU CHƯƠNG 025873457 04/04/1999
TRẦN VĂN CHƯƠNG 201796228 28/04/1999
LÊ THÀNH CÔNG 026099000345 13/12/1999
CAO TIẾN CƯỜNG 036099009286 06/11/1999
ĐINH TRÍ CƯỜNG 025932136 03/02/1999
ĐẶNG NGỌC CƯỜNG 206221532 25/09/1999
LÊ MẠNH CƯỜNG 001099000376 29/03/1999
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 025884306 19/02/1999
NGUYỄN VĂN CƯỜNG 001099013710 10/12/1999
NGUYỄN VĂN CƯỜNG 215479690 03/04/1999
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 033099000045 19/08/1999
NGUYỄN VŨ MẠNH CƯỜNG 056099000017 24/03/1999
PHẠM VIỆT CƯỜNG 000142848648 07/06/1999
NGUYỄN THỊ CHÊNH ĐA 272860934 19/09/1999
TRẦN XUÂN ĐẠI 079099003760 07/12/1999
HÀ NHẬT DÂN 091881931 14/06/1999
LỖ BÁ HẢI ĐĂNG 272846771 24/11/1999
NGUYỄN MINH ĐĂNG 025937219 14/09/1999
THÁI MINH ĐĂNG 281178932 21/11/1999
VÕ NGUYỄN HẢI ĐĂNG 025822887 16/06/1999
LƯƠNG TRỊNH NHẬT DANH 025874361 23/06/1999
VÕ THỊ HỒNG ĐÀO 362529885 28/05/1999
BÙI HỮU ĐẠT 101318620 06/05/1999
BÙI NGUYÊN ĐẠT 013624114 01/05/1999
CHÂU THIÊN ĐẠT 025934192 09/01/1999
CHU HIỂN ĐẠT 191904967 15/01/1999
HOÀNG TIẾN ĐẠT 163446182 25/08/1999
HUỲNH TRỌNG ĐẠT 371786602 08/04/1999
LÊ VĂN ĐẠT 206360453 31/03/1999
NGUYỄN HOÀNG ĐẠT 036099000123 22/03/1999
NGUYỄN QUANG ĐẠT 031099004460 28/03/1999
NGUYỄN QUỐC ĐẠT 092099003277 02/09/1999
NGUYỄN THÀNH ĐẠT 031099002294 28/05/1999
NGUYỄN THÀNH ĐẠT 025906352 17/05/1999
NGUYỄN THÀNH ĐẠT 025889569 13/09/1999
NGUYỄN TIẾN ĐẠT 013624394 17/01/1999
NGUYỄN TIẾN ĐẠT 164661114 20/08/1999
NGUYỄN TIẾN ĐẠT 174546771 29/09/1998
NGUYỄN TIẾN ĐẠT 025739445 30/01/1999
NGUYỄN TUẤN ĐẠT 013674616 30/11/1999
NGUYỄN VĂN ĐẠT 001099014703 18/04/1999
NGUYỄN VĂN ĐẠT 013633475 28/04/1999
PHẠM MINH ĐẠT 035099000643 20/09/1999
PHÙNG TẤT ĐẠT 001099015490 04/11/1999
NGUYỄN THỊ DIỄM 034199000963 06/01/1999
NGUYỄN BÁ ĐIỀN 025845185 21/10/1999
HỒ NGỌC ĐIỆP 025922200 20/01/1999
LÊ QUỐC ĐIỆU 273715697 27/09/1999
HUỲNH TUẤN DINH 025871410 18/11/1999
KIỀU CẢNH DINH 001099019749 20/11/1999
HÀ QUỐC ĐÔ 381874395 25/05/1999
NGUYỄN CÔNG ĐOÀN 245400384 22/12/1999
VÕ DUY ĐOÀN 192100473 09/08/1999
LÊ QUÝ ĐÔN 142922345 12/06/1999
BẠCH SƠN ĐÔNG 013625271 15/09/1999
NGÔ TRINH ĐÔNG 031099002676 28/06/1999
NGUYỄN ĐÌNH DUẨN 187792354 07/12/1998
ĐỖ MINH ĐỨC 079099004947 17/11/1999
HỒ HỒNG ĐỨC 187842151 02/12/1999
LÊ MINH ĐỨC 038099005253 21/07/1999
LÊ MINH ĐỨC 079099004811 14/05/1999
LÊ NHẬT ĐỨC 013681299 19/09/1999
LƯƠNG DUYÊN ĐỨC 025982823 05/10/1999
NGÔ MINH ĐỨC 034099002337 12/02/1999
NGUYỄN CÔNG ĐỨC 125832999 08/06/1999
NGUYỄN HỮU ĐỨC 281183597 17/01/1999
NGUYỄN HUY ĐỨC 000099000097 07/04/1999
NGUYỄN THÀNH ĐỨC 013618110 04/01/1999
NGUYỄN TIẾN ĐỨC 272848687 06/09/1999
PHAN NGỌC ĐỨC 073475989 05/12/1999
TRẦN NGỌC ĐỨC 000097000073 06/06/1999
TRỊNH MINH ĐỨC 163399007 28/03/1999
TRƯƠNG XUÂN ĐỨC 187661760 27/06/1999
VÕ MINH ĐỨC 079099005822 26/12/1999
VŨ MINH ĐỨC 032017053 03/06/1999
TRẦN PHƯƠNG DUNG 281229217 17/12/1999
VÕ THỊ THANH DUNG 201768386 25/07/1999
BÙI ANH DŨNG 013656211 11/06/1999
DƯƠNG VIỆT DŨNG 091875313 03/12/1999
GIANG LƯU ANH DŨNG 281201329 23/04/1999
HOÀNG TIẾN DŨNG 122274439 06/12/1999
HOÀNG VĂN DŨNG 013605186 09/02/1999
HOÀNG VŨ DŨNG 122233578 02/09/1999
LÊ ĐÌNH DŨNG 101323998 25/10/1999
NGÔ TIẾN DŨNG 091876640 08/09/1999
NGUYỄN CÔNG DŨNG 001099016407 15/06/1999
NGUYỄN PHẠM VIỆT DŨNG 001099002155 28/12/1999
NGUYỄN TIẾN DŨNG 013641323 16/11/1999
NGUYỄN VĂN DŨNG 030099001117 08/02/1999
PHẠM ĐẶNG DŨNG 013622973 29/09/1999
PHẠM QUỐC DŨNG 273641066 02/02/1999
PHẠM TIẾN DŨNG 201771904 23/08/1999
TẠ ANH DŨNG 017523637 11/08/1999
TRẦN HOÀNG ANH DŨNG 025934908 09/10/1999
TRẦN VĂN HOÀNG DŨNG 079099000001 18/05/1999
VŨ ĐỨC DŨNG 152247618 06/08/1999
BÙI THỊ THÙY DƯƠNG 061092859 23/02/1999
ĐỖ THẾ DƯƠNG 201785823 01/10/1999
ĐINH TÙNG DƯƠNG 031099001373 02/01/1999
ĐẶNG VŨ TÙNG DƯƠNG 025908549 05/09/1999
LÂM LỆ DƯƠNG 025773330 30/06/1999
LÝ DƯƠNG 362526637 01/06/1999
NGUYỄN HỮU TUẤN DƯƠNG 001099001532 20/07/1999
NGUYỄN VĂN DƯƠNG 001099002436 08/07/1999
PHAN LẠC DƯƠNG 001099018741 02/05/1999
PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG 030199004043 01/11/1999
ĐỖ ĐỨC DUY 032009046 25/03/1999
HỒ THANH DUY 366212300 21/06/1999
LÊ ANH DUY 101341099 11/01/1999
LÊ CÔNG NGUYỄN DUY 025778838 08/06/1999
LÊ HOÀNG DUY 026034324 30/03/1999
LÊ KHƯƠNG DUY 013626092 21/04/1999
NGUYỄN KHÁNH DUY 072099002313 25/03/1999
NGUYỄN SINH DUY 001099019616 12/11/1999
NGUYỄN TRỌNG DUY 013675745 27/06/1999
NGUYỄN TRỊNH ĐỨC DUY 025857099 03/05/1999
NGUYỄN TUẤN KHÁNH DUY 025874590 21/06/1999
TẠ NGỌC DUY 001099015895 11/12/1999
TRẦN CÔNG DUY 026099002191 23/03/1999
NGUYỄN THANH MỸ DUYÊN 025821609 05/01/1999
TRẦN NGUYỄN THANH DUYÊN 025855900 07/12/1999
NGÔ HỒNG HOÀNG GIA 363987317 09/09/1999
ĐẶNG THU GIANG 291210300 19/09/1999
TỐNG VĂN GIANG 036099006840 30/05/1999
TRƯƠNG TRƯỜNG GIANG 025935106 21/04/1999
BÙI MẠNH HÀ 071045029 05/07/1999
BÙI THỊ THU HÀ 033199000464 27/11/1999
HOÀNG THỊ HÀ 125837128 20/10/1999
LÊ THỊ THU HÀ 013623863 10/02/1999
NGUYỄN MẠNH HÀ 013656948 16/01/1999
NGUYỄN NHẬT HÀ 125823366 29/07/1999
TRẦN MỸ HÀ 001199006276 20/01/1999
VŨ THỊ HÀ 125861389 15/08/1999
TRẦN TRUNG HẢI 031099000824 24/07/1999
BÙI THANH HẢI 132322808 07/11/1999
ĐOÀN QUANG HẢI 272672856 28/07/1999
HỒ NGỌC HẢI 187842046 17/01/1999
LÊ MINH HẢI 001099005201 22/05/1999
LÊ TRẦN HOÀNG HẢI 187818931 15/01/1999
NGUYỄN KIM HẢI 079099001742 29/01/1999
NGUYỄN NGỌC HẢI 079099003995 02/07/1999
PHẠM ĐỨC HẢI 026040014 22/06/1999
PHẠM SƠN HẢI 031099005576 20/11/1999
TỪ NAM HẢI 272663618 21/02/1999
TRẦN THANH HẢI 025858218 01/02/1999
NGUYỄN LÊ MINH HÂN 025777038 13/01/1999
PHẠM NGỌC HÂN 362531086 17/11/1999
BÙI THỊ THU HẰNG 001199020199 17/11/1999
ĐOÀN THỊ THUÝ HẰNG 036199006395 22/10/1999
LÊ HOÀNG MINH HẰNG 184364908 12/02/1999
BÙI HỒNG HẠNH 091874963 09/07/1999
NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 145871063 30/06/1999
PHẠM THỊ HẠNH 036199002886 28/04/1999
TRẦN ANH HÀO 031989457 27/07/1999
PHẠM THỊ MỸ HẢO 352496145 11/12/1999
PHÙNG ĐÒ HẠO 025692221 22/05/1998
LÂM BẠCH PHÚC HẬU 079099004784 15/04/1999
NGUYỄN THÀNH HẬU 026054154 29/10/1999
PHẠM THỊ NHÂN HẬU 025844773 08/01/1999
QUANG THỊ NGỌC HẬU 364027878 13/04/1999
TRẦN TRUNG HẬU 281199991 03/03/1999
TRẦN THỊ HIÊN 164656775 30/05/1999
NGUYỄN VĂN HIẾN 145883638 01/03/1999
PHẠM HY HIỀN 281223887 04/03/1999
TRẦN THỊ HIỀN 034199002076 15/09/1999
NGUYỄN NGỌC HIỂN 125822130 18/09/1999
PHAN VĂN HIỂN 034099003671 18/05/1999
ĐINH THẾ HIỆP 113726116 21/04/1999
HOÀNG NINH HIỆP 122268182 04/08/1999
NGUYỄN HỮU HOÀNG HIỆP 013625714 23/09/1999
PHẠM VĂN HIỆP 145875443 03/06/1999
VŨ NGỌC HIỆP 142950124 04/06/1999
NGUYỄN HOÀNG MINH HIẾU 025966405 07/01/1999
BÙI BÁ HIẾU 142931417 11/12/1999
BÙI ĐỨC HIẾU 025976132 14/11/1999
BÙI LÊ HIẾU 025840277 15/10/1999
BÙI TRUNG HIẾU 063495671 28/02/1999
DƯƠNG ĐỨC HIẾU 122355780 18/09/1999
ĐÀO MINH HIẾU 001099017018 26/10/1999
ĐINH TRUNG HIẾU 281231389 05/04/1999
ĐẶNG MINH HIẾU 301675627 26/05/1999
HỒ HUỲNH TRUNG HIẾU 272708714 29/08/1999
KHƯU THỊ MỸ HIẾU 026066510 04/08/1999
LÊ HOÀNG HIẾU 197380262 12/12/1999
LÊ MINH HIẾU 001099006289 02/10/1999
MAI MINH HIẾU 038099003064 22/11/1999
NGUYỄN MINH HIẾU 013660731 20/12/1999
NGUYỄN MINH HIẾU 001099005938 13/09/1999
NGUYỄN MINH HIẾU 013632316 08/10/1999
NGUYỄN MINH HIẾU 113687740 06/07/1999
NGUYỄN NGỌC MINH HIẾU 054099000012 09/08/1999
NGUYỄN QUỐC HIẾU 013694244 20/05/1999
PHẠM MINH HIẾU 001099012544 16/05/1999
PHẠM TRUNG HIẾU 013622160 13/11/1999
PHẠM TRUNG HIẾU 025828726 26/07/1999
TRẦN MINH HIẾU 113687817 24/04/1999
TRẦN TRUNG HIẾU 013613873 23/12/1999
TRỊNH MINH HIẾU 001099000246 02/02/1999
VÕ ĐẠI HIẾU 206288985 24/12/1999
VÕ VĂN HIẾU 206283207 26/09/1999
VŨ MINH HIẾU 036099006719 18/07/1999
VŨ TRUNG HIẾU 025843831 11/04/1999
ĐÀO ĐỨC HÒA 032015256 21/01/1999
LÊ HÒA 192126568 24/01/1999
NGUYỄN NGỌC THÚY HÒA 025856894 06/11/1999
NGUYỄN THÁI HÒA 001099019612 20/04/1999
NGUYỄN THANH HÒA 281197893 21/04/1999
PHẠM KHÁNH HÒA 044099000912 17/10/1999
TRẦN HÒA 113687571 03/10/1999
TRẦN THỊ TRÚC HÒA 281213869 27/03/1999
BÙI ĐÌNH HOÀNG 152257545 21/03/1999
BÙI HUY HOÀNG 051088320 05/01/1999
BÙI VIỆT HOÀNG 001099016019 19/10/1999
CAO HUY HOÀNG 073598999 23/11/1999
ĐỖ ĐỨC HOÀNG 092003710 29/12/1999
ĐẶNG HUY HOÀNG 101298898 02/09/1999
KHƯƠNG QUÁCH HUY HOÀNG 272738089 27/06/1999
LẠI MINH HOÀNG 001099008044 11/10/1999
LẠI NGỌC HOÀNG 272885169 03/05/1999
NGÔ TIẾN HOÀNG 132366099 30/08/1999
NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 152267925 08/07/1999
NGUYỄN HOÀNG 001099019321 18/12/1999
NGUYỄN HUY HOÀNG 001099014815 20/06/1999
NGUYỄN LÊ HOÀNG 025801507 11/01/1999
NGUYỄN LÊ HOÀNG 013619855 14/09/1998
NGUYỄN MẠNH HOÀNG 013613896 08/07/1999
NGUYỄN NGHĨA HOÀNG 187791836 22/05/1999
NGUYỄN VĂN HOÀNG 040731907 10/03/1999
NGUYỄN VIỆT HOÀNG 013676719 03/07/1999
PHẠM VĂN HOÀNG 030099003032 24/08/1999
TRẦN ANH HOÀNG 201771584 22/08/1999
TRẦN DUY HOÀNG 025845858 21/01/1999
TRẦN VIỆT HOÀNG 025899029 07/04/1999
TRẦN NGỌC HỒI 030099002774 07/02/1999
NGÔ TRẦN XUÂN HỒNG 212584492 09/01/1999
NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 025904774 01/02/1999
ĐINH THỊ HUẾ 031199003681 07/08/1999
ĐẶNG BẢO HUỆ 017523646 01/05/1999
ĐỖ XUÂN HÙNG 145870257 14/10/1999
HOÀNG PHI HÙNG 013545993 09/12/1996
LÊ LÂM HÙNG 001099002332 03/03/1999
LƯU MẠNH HÙNG 001099000182 02/08/1999
NGUYỄN MINH HÙNG 281204104 18/03/1999
NGUYỄN TRÍ HÙNG 187609886 05/10/1999
VŨ ĐẶNG BÁ HÙNG 077099000824 04/07/1999
LÊ DUY HƯNG 092099000001 10/08/1999
LÊ NGUYỄN VIỆT HƯNG 197413474 09/06/1999
NGÔ QUỐC HƯNG 206283199 16/10/1999
NGUYỄN DUY HƯNG 001099003606 09/04/1999
NGUYỄN ĐỨC HƯNG 013625758 26/01/1999
NGUYỄN PHÚ HƯNG 312420229 30/08/1999
NGUYỄN QUANG TUẤN HƯNG 013619014 27/06/1999
NGUYỄN TRỌNG HƯNG 013618339 28/10/1999
NGUYỄN VĂN HƯNG 001099019732 16/01/1999
NGUYỄN VIỆT HƯNG 001099008614 17/04/1999
PHẠM PHÚC HƯNG 013619601 09/09/1999
PHẠM VIỆT HƯNG 152251964 14/11/1999
TĂNG QUỐC VĨNH HƯNG 025912205 04/03/1999
VIÊN THẾ HƯNG 073482986 28/09/1999
VÕ THÀNH HƯNG 187696774 06/08/1999
LÊ LINH HƯƠNG 001199011260 03/03/1999
NGUYỄN HOÀNG MAI HƯƠNG 025856881 11/04/1999
NGUYỄN LINH HƯƠNG 038199001513 17/11/1999
NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG 352544729 07/02/1999
PHẠM THỊ MAI HƯƠNG 001199015618 05/05/1999
TÔ NGUYỄN LAN HƯƠNG 025914058 04/05/1999
TRỊNH THỊ MAI HƯƠNG 038199001058 11/12/1999
NGUYỄN ĐỨC HƯỚNG 030099003139 29/10/1999
CHU QUANG HUY 091916132 13/07/1999
CHU QUỐC HUY 030099001474 08/11/1999
ĐỖ QUANG HUY 013698262 08/11/1999
HỒ QUANG HUY 001099011363 01/11/1999
HOÀNG ĐỨC HUY 022099002392 03/12/1999
HUỲNH NHẬT HUY 272618012 17/01/1999
NGUYỄN ĐỨC HUY 001099002767 07/11/1999
NGUYỄN GIA HUY 272762213 06/04/1999
NGUYỄN HOÀNG PHÚC HUY 025902059 05/02/1999
NGUYỄN HỮU ĐỨC HUY 026023642 03/02/1999
NGUYỄN HUỲNH THANH HUY 321765116 01/01/1999
NGUYỄN MINH HUY 079099004661 10/06/1999
NGUYỄN QUANG HUY 013621635 30/09/1999
NGUYỄN QUANG HUY 125826299 11/05/1999
NGUYỄN SAN HUY 231268465 24/07/1999
PHAN NGUYỄN QUANG HUY 001099008604 07/02/1999
PHẠM HOÀNG QUANG HUY 001099002837 28/01/1999
PHẠM QUANG HUY 013603312 05/01/1999
PHẠM SONG TẤN ANH HUY 206227041 01/10/1999
TRẦN GIA HUY 026043578 16/12/1999
TRẦN QUANG HUY 272824241 07/10/1999
TRỊNH NGỌC HUY 285570892 30/10/1998
VŨ MINH HUY 201759700 06/02/1999
ĐINH THỊ KHÁNH HUYỀN 164647966 17/04/1999
LA THỊ HUYỀN 001199013959 30/04/1999
LÂM KHÁNH HUYỀN 091942746 23/02/1999
LÊ NGỌC HUYỀN 013601713 31/10/1999
NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 037199000537 08/10/1999
NGUYỄN THỊ HUYỀN 034199001973 22/01/1999
NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 025874514 30/06/1999
NGUYỄN THỊ TRÚC HUYỀN 272651435 29/07/1999
KHÚC GIA KHẢI 001099012784 09/02/1999
PHAN VĂN KHẢI 197413784 05/06/1999
TRẦN KHẢI 001099001788 23/10/1999
TRẦN QUANG KHẢI 212840513 02/11/1999
VƯƠNG ĐẮC KHẢI 001099014929 19/12/1999
BÙI ĐÌNH KHANG 025871915 15/12/1999
NGUYỄN ĐỖ NHẬT KHANG 281183255 09/09/1999
NGUYỄN HỒNG KHANG 026099003425 12/05/1999
NGUYỄN LƯƠNG QUỐC KHANG 025838015 05/10/1999
NGUYỄN MINH KHANG 025903865 15/02/1999
TRẦN NGUYỄN AN KHANG 312394196 03/08/1999
HOÀNG ĐÌNH KHANH 001099000680 26/08/1999
BÙI QUỐC KHÁNH 091883048 02/09/1999
NGUYỄN ĐỒNG KHÁNH 331818428 05/08/1999
NGUYỄN THỊ NGỌC KHÁNH 038199000514 20/12/1999
TRỊNH QUỐC KHÁNH 001099001341 07/07/1999
VŨ GIA KHÁNH 025810099 06/09/1999
BÙI ĐỨC ANH KHOA 025810787 30/05/1999
ĐOÀN VÕ ANH KHOA 251197655 16/01/1999
HUỲNH A KHOA 385768898 04/07/1999
NGUYỄN TIẾN KHOA 025823110 15/09/1999
TẠ ĐĂNG KHOA 164647777 21/02/1999
TRẦN ĐĂNG KHOA 079099001488 23/08/1999
PHẠM ĐĂNG KHÔI 273695641 06/04/1999
VŨ MINH KHÔI 001099003289 27/09/1999
LÊ QUỐC KHƯƠNG 025796533 06/01/1999
NGUYỄN ANH KHƯƠNG 301713681 11/07/1999
ĐINH TIÊN KIÊN 063532976 02/01/1999
KIỀU VĂN KIÊN 013633730 18/02/1999
LÊ NGUYỄN TRUNG KIÊN 201787426 28/12/1999
LÊ TRUNG KIÊN 168591623 19/10/1999
NGUYỄN ANH KIÊN 071063803 03/05/1999
NGUYỄN NGỌC KIÊN 061060250 20/11/1999
NGUYỄN TRUNG KIÊN 026099340 05/07/1997
TRẦN MINH KIÊN 035098000784 13/09/1998
VŨ VĂN KIÊN 031098004692 20/10/1998
HUỲNH TẤN KIỆT 281205651 25/09/1999
LÊ TUẤN KIỆT 301645470 06/07/1999
NGUYỄN ĐOÀN ANH KIỆT 281177285 12/01/1999
NGUYỄN NGỌC THIÊN KIM 025972227 04/03/1999
NGUYỄN VŨ THIÊN KIM 025934007 19/11/1999
ĐẶNG THÀNH LÂM 001099001493 08/08/1999
LÊ TÙNG LÂM 022099001977 30/11/1999
NGUYỄN CHÍ LÂM 079099000802 07/02/1999
NGUYỄN XUÂN LÂM 001098010696 01/07/1998
TRẦN KIM XUÂN LÂM 032009314 19/06/1999
PHÙNG THỊ LAN 036199008472 06/10/1999
NGUYỄN TRỌNG LÂN 001099011956 19/11/1999
TỪ HÀO LÂN MI0300211530 23/04/1999
TRẦN LÊ KIM LÂN 273702572 24/10/1999
ĐOÀN TRỌNG LỊCH 152267291 17/10/1999
BÙI THANH LIÊM 001099021322 14/03/1999
TRẦN TRỌNG LIÊM 025859232 08/03/1999
NGUYỄN NGỌC LIÊN 025774757 27/03/1999
CHÂU THƯỢC LINH 025775482 11/12/1999
ĐỖ BẢO LINH 145842818 02/02/1999
ĐỖ PHƯƠNG LINH 122313115 19/06/1999
ĐỖ THỊ LINH 145875514 24/08/1999
ĐINH THÙY LINH 113687823 24/03/1999
MA CÔNG LINH 091959046 02/01/1999
NGUYỄN ÁI MỸ LINH 026021351 23/03/1999
NGUYỄN DANH LINH 044099001809 02/03/1999
NGUYỄN THỊ THÙY LINH 091745569 01/01/1999
NGUYỄN THÙY LINH 071050756 20/09/1999
NGUYỄN TIẾN LINH 101342885 14/08/1999
NINH TUẤN LINH 022099003372 16/03/1999
PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH 025857508 02/12/1999
PHẠM VIỆT LINH 031099005556 01/12/1999
TRẦN DUY LINH 251194549 02/03/1999
TRẦN KHÁNH LINH 031199002803 27/10/1999
VƯƠNG MẠNH LINH 001099011123 14/08/1999
LÊ VĂN TẤN LỘC 206217355 19/05/1999
NGUYỄN THÀNH LỘC 001099007274 23/02/1999
NGUYỄN TUẤN LỘC 077099000416 06/09/1999
TRỊNH PHÚC LỘC 281224134 17/06/1999
ĐỖ VĂN LỢI 034099003103 01/07/1999
HÀ THÀNH LỢI 001099014336 08/01/1999
NGÔ TẤN LỢI 025847402 28/02/1999
PHẠM BẢO LỢI 352435641 19/10/1999
CHU NGUYỄN NHẬT LONG 013625089 14/06/1999
ĐỖ THÀNH LONG 201754622 09/11/1999
ĐỖ VĂN LONG 013629287 06/12/1999
LÂM ĐỨC LONG 025774375 16/03/1999
NGUYỄN ĐỨC NGỌC LONG 001099019139 22/04/1999
NGUYỄN LONG 001099016870 27/10/1999
NGUYỄN NGỌC LONG 013666363 15/10/1999
NGUYỄN PHI LONG 026099001340 05/12/1999
NGUYỄN QUỐC LONG 001099000579 25/03/1999
NGUYỄN THÀNH LONG 312429421 02/07/1999
NGUYỄN THIÊN LONG 001099021436 25/06/1999
PHÍ THÀNH LONG 201756942 29/12/1998
PHẠM KHÁNH LONG 187819784 16/08/1999
TRẦN CHÂU LONG 281221938 07/09/1999
TRẦN KHÁNH LONG 013617348 23/06/1999
TRẦN VĂN LONG 192126806 04/08/1999
VÕ TRẦN ĐÌNH LONG 206190919 22/02/1999
VŨ THÀNH LONG 034099001361 22/12/1999
VŨ VĂN LONG 001099012812 18/01/1999
ĐẶNG NGUYỄN MINH LUÂN 321589399 04/03/1999
ĐẶNG PHƯƠNG LUÂN 026060097 17/07/1999
NGUYỄN THÀNH LUÂN 132367188 26/04/1999
PHẠM MINH LUÂN 321612635 10/07/1999
LÊ VĂN LỰC 038099003186 24/09/1999
LÃ THIỆN LƯƠNG 001099001212 23/02/1999
NGUYỄN THỊ HIỀN LƯƠNG 025876843 25/11/1999
TRẦN NGUYỄN HƯƠNG LY 017458123 01/10/1999
LÊ MAI PHƯƠNG MAI 026017303 16/10/1999
NGUYỄN THỊ THANH MAI 025829732 14/08/1999
TRẦN PHI MAI 025751176 03/06/1999
VŨ THỊ MAI 038199005666 08/09/1999
VŨ THỊ NGỌC MAI 272690046 06/02/1999
ĐỖ TIẾN MẠNH 001099011299 26/05/1999
HOÀNG LÊ MẠNH 071047725 01/04/1999
LÊ ĐỨC MẠNH 026099002169 09/01/1999
NGUYỄN BÁ MẠNH 031099004341 28/03/1999
NGUYỄN HÙNG MẠNH 113713063 14/01/1999
NGUYỄN VĂN MẠNH 026099000469 10/08/1999
VŨ ĐỨC MẠNH 174524753 01/04/1999
CHU NGUYỄN NHẬT MINH 013625090 14/06/1999
ĐINH VĂN TUẤN MINH 077099001479 19/08/1999
HOÀNG NHẬT MINH 013678686 28/09/1999
LÊ BÙI HOÀNG MINH 079099001894 05/12/1999
LÊ TRẦN CÔNG MINH 273663610 30/01/1999
NGUYỄN ANH MINH 001099008399 04/06/1999
NGUYỄN CÔNG MINH 034099001407 16/11/1999
NGUYỄN DUY MINH 312372705 25/03/1999
NGUYỄN ĐỨC MINH 013607206 27/09/1999
NGUYỄN HỒNG MINH 025952174 19/05/1999
NGUYỄN HOÀNG MINH 187842136 04/02/1999
NGUYỄN HOÀNG MINH 231142037 11/05/1999
NGUYỄN HUY MINH 001099003470 17/05/1999
NGUYỄN NGỌC MINH 013656144 31/10/1999
NGUYỄN NGỌC MINH 025839074 07/09/1999
NGUYỄN NHẬT MINH 001099000999 16/09/1999
NGUYỄN QUANG MINH 001099017923 16/05/1999
NGUYỄN QUANG MINH 125841096 05/09/1999
PHÍ MẠNH MINH 026099000888 12/10/1999
PHẠM ANH MINH 001099003786 18/05/1999
PHẠM NHẬT MINH 013659199 28/11/1999
PHẠM QUANG MINH 025848868 04/08/1999
TỪ ĐỨC MINH 025907108 22/08/1999
THIỆU QUANG MINH 174912577 25/03/1999
TIÊU QUANG MINH 001099005821 10/12/1999
TRANG HẢI MINH 362539985 11/08/1999
TRẦN LÊ MINH 013650756 18/01/1999
TRẦN QUANG MINH 001099009549 18/04/1999
VÕ HUỲNH ĐỨC MINH 245381865 11/06/1999
VÕ QUANG MINH 273643134 21/08/1999
VŨ TUẤN MINH 031099003757 21/07/1999
NÔNG DUY MƯỜI 241708226 27/06/1999
NGUYỄN THỊ HÀ MY 184308281 12/03/1999
TRỊNH THỊ HÀ MY 038199000019 19/06/1999
NGUYỄN ÁI MỸ 341955532 04/04/1999
NGUYỄN THỊ DIỆU MỸ 191905184 25/05/1999
ĐỖ ĐỨC NAM 025894451 10/05/1999
ĐỖ HOÀNG NAM 013630549 27/05/1999
ĐÀO TIẾN NAM 026099000985 12/06/1999
ĐẶNG HOÀNG NAM 272835519 09/04/1999
ĐỒNG TIẾN NAM 031099003439 16/09/1999
LÊ ANH NAM 079098004651 16/02/1998
LẠI THẾ NAM 273695087 22/05/1999
NGÔ HẢI NAM 051029242 03/07/1998
NGUYỄN HOÀI NAM 013645247 02/06/1999
NGUYỄN HOÀNG NAM 001099000529 19/01/1999
NGUYỄN HỮU HOÀI NAM 017436938 29/06/1999
NGUYỄN HỮU TUẤN NAM 026046804 08/10/1999
PHẠM HÀ HOÀNG NAM 025845876 11/11/1999
THÂN TRỌNG NAM 251147925 17/04/1999
THẠCH HỒNG NAM 025818645 08/09/1999
TRẦN HOÀNG NAM 273639104 01/01/1999
NGUYỄN THỊ NGA 125837119 26/03/1999
TRẦN NGUYỄN THANH NGÂN 321596710 20/08/1999
VÕ THỊ KIM NGÂN 301700212 01/08/1999
ĐỖ TRUNG NGHĨA 013603585 03/11/1999
LĂNG TRUNG NGHĨA 025863247 08/04/1999
VI ĐỨC NGHĨA 017458105 30/03/1999
VŨ VĂN NGHIỆP 036099005766 31/10/1999
BÙI THỊ HỒNG NGỌC 152257007 05/09/1999
DƯƠNG MINH NGỌC 036099006105 27/04/1999
LÊ THỊ NGỌC 001199013966 14/07/1999
PHÙNG THỊ MINH NGỌC 013641310 16/07/1999
TRẦN KIM NGỌC 301696737 20/11/1999
TRỊNH HOÀNG NGỌC 174528334 14/11/1999
ĐỖ HOÀNG NGUYÊN 001099015255 18/06/1999
NGUYỄN CÔNG NGUYÊN 013630382 17/10/1999
NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 272596752 11/09/1997
NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 022099003095 01/03/1999
TRẦN THỊ THÚY NGUYÊN 152266136 29/11/1999
VŨ TIỂU NGUYỆN 272753970 22/09/1999
HOÀNG MINH NGUYỆT 013605305 18/05/1999
TRƯƠNG THANH NHÃ 352571677 12/12/1999
TRỊNH TRẦN THANH NHÀN 001199006251 23/09/1999
LÊ MINH NHÂN 025815851 30/09/1999
NGUYỄN THỊ THÙY NHÂN 201797138 14/08/1999
VÕ CAO NHÂN 026003001 29/09/1999
VÕ NGUYÊN NHẤT 025910303 31/12/1998
BÙI PHẠM MINH NHẬT 192131352 26/07/1999
CAO VĂN NHẬT 145882061 24/09/1999
NGUYỄN KHÁNH NHẬT 187817645 11/11/1999
NGUYỄN MINH NHẬT 022099000203 28/01/1999
PHẠM HÙNG NHẬT 113763137 02/05/1999
PHẠM MINH NHẬT 321740330 06/05/1999
TẠ MINH NHẬT 381871010 22/10/1999
THÂN TRẦN MINH NHẬT 281192547 05/10/1999
HUỲNH NHI 026059703 08/12/1999
LÊ PHƯƠNG NHI 013601687 25/12/1999
NGUYỄN LÊ THẢO NHI 272688845 19/06/1999
NGUYỄN THỊ LÂM NHI 038199007107 24/07/1999
NGUYỄN THỊ THỤC NHI 201754316 14/02/1999
NGUYỄN THÁI NGỌC NHI 077199001379 06/09/1999
TRẦN THỊ YẾN NHI 025867463 26/02/1999
TRẦN UYỂN NHI 025801965 29/03/1999
ĐINH KIM NGỌC QUỲNH NHƯ 291206132 27/04/1999
LÊ THỊ HUỲNH NHƯ 362525965 24/09/1999
NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 079199000870 30/01/1999
PHẠM TRANG NHUNG 113687880 08/05/1999
CAO MINH NHỰT 026099946 09/09/1999
NGUYỄN AN NINH 031099005383 10/08/1999
PHẠM ĐÌNH NINH 142829822 02/05/1999
TRẦN TUẤN NINH 142867361 11/08/1999
PHẠM THỊ NGỌC NƯƠNG 026054749 19/01/1999
NGUYỄN DƯƠNG TIẾN PHÁT 364025270 13/08/1999
TRẦN VĨNH PHÁT 312392734 29/06/1999
VŨ TUẤN PHÁT 026050036 01/12/1999
NGUYỄN HOÀNG PHI 025868845 16/09/1999
BÁ CÔNG PHONG 033099000559 17/07/1999
BÙI TIỀN PHONG 194617741 23/02/1999
ĐẶNG VĂN QUỐC PHONG 231143329 09/02/1999
HOÀNG ĐỨC PHONG 030099001560 19/02/1999
LÊ DUY PHONG 125892082 02/05/1999
LÊ TIẾN PHONG 025904004 18/03/1999
LÊ VĂN HÀ PHONG 046099000002 22/09/1999
NGUYỄN CAO PHONG 331821128 13/05/1999
NGUYỄN DƯƠNG PHONG 031989626 11/09/1999
NGUYỄN ĐÌNH PHONG 281183501 06/10/1999
ĐỖ VĨNH PHÚ 301696937 21/11/1999
HUỲNH TRẦN THANH PHÚ 079099000665 26/07/1999
NGUYỄN HUỲNH PHÚ 342000678 09/03/1999
NGUYỄN LÊ PHÚ 025867375 01/02/1999
NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC 152264987 09/03/1999
PHẠM HOÀNG PHÚC 272814913 13/01/1999
PHẠM HOÀNG PHÚC 025889954 14/05/1999
TRẦN THIÊN PHÚC 025826810 19/09/1999
VÕ HOÀNG PHÚC 281174835 04/03/1999
TÔ TIỂU PHỤNG 362531979 26/12/1999
LÊ QUÝ PHƯƠNG 037099000281 21/10/1999
NGÔ THANH PHƯƠNG 025938599 16/10/1999
NGUYỄN LAN PHƯƠNG 026046863 17/12/1999
NGỤY THỦY PHƯƠNG 071054029 02/09/1999
PHẠM PHÚ UYÊN PHƯƠNG 206283860 08/07/1999
PHẠM THÁI HÀ PHƯƠNG 281202145 17/03/1999
TRẦN MAI PHƯƠNG 025919880 04/08/1999
TRƯƠNG TẤN PHƯƠNG 025876473 23/10/1999
VŨ THỊ PHƯƠNG 272738570 02/08/1999
VŨ VIỆT PHƯƠNG 152222412 07/05/1999
ĐẬU ANH PHƯỢNG 184332097 04/11/1999
KIỀU THỊ LOAN PHƯỢNG 001199018121 27/12/1999
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 122303867 17/04/1999
PHẠM BÍCH PHƯỢNG 152250351 16/05/1999
DƯƠNG HỒNG QUÂN 281212137 27/11/1999
GIÁP MINH QUÂN 122268302 19/06/1999
HOÀNG QUÂN 025818591 23/04/1999
HUỲNH HỒNG QUÂN 201796139 08/05/1999
LỮ MINH QUÂN 025912520 09/05/1999
LẠI TRUNG QUÂN 073481788 23/02/1999
NGUYỄN ANH QUÂN 281196561 25/12/1999
NGUYỄN DUY QUÂN 026099002558 23/08/1999
NGUYỄN HẢI QUÂN 001099017873 20/09/1999
NGUYỄN MINH QUÂN 001099002453 30/10/1999
TRẦN ANH QUÂN 187696224 15/10/1999
HOÀNG HỒNG QUANG 101299314 01/05/1999
HOÀNG NGUYỄN DUY QUANG 025855775 27/09/1999
LÊ NHẬT QUANG 352448968 28/02/1999
NGUYỄN HỒNG QUANG 174694047 21/09/1999
NGUYỄN MINH QUANG 031099003203 25/11/1999
NGUYỄN NHẬT QUANG 145894756 11/04/1999
NGUYỄN VĂN QUANG 019099000004 19/09/1999
NGUYỄN VĂN VINH QUANG 201757947 10/09/1999
TRẦN MINH QUANG 281232789 14/07/1999
TRƯƠNG MINH QUANG 013622470 04/11/1999
VÕ DUY QUANG 142779712 14/03/1999
VƯƠNG TUẤN QUANG 001099005233 29/11/1999
NGUYỄN VĂN QUẢNG 030099001365 12/10/1999
NGUYỄN NGỌC QUYÊN 362529137 10/03/1999
NGUYỄN PHƯƠNG QUYÊN 025767496 09/01/1999
VÕ HOÀNG HẠ QUYÊN 212433333 07/09/1999
NGUYỄN HUY QUYỀN 013626287 21/09/1999
TRẦN DUY QUYỀN 013619275 07/02/1999
HỒ THỊ NHUNG QUỲNH 191968776 23/02/1999
LÊ NHÃ QUỲNH 281214144 19/11/1999
LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 194644545 16/12/1999
LÊ THỊ QUỲNH 038199008466 19/11/1999
LÊ THỊ XUÂN QUỲNH 206309699 18/02/1999
NGUYỄN NHƯ QUỲNH 025805740 16/09/1999
NGUYỄN THÚY QUỲNH 135877660 29/06/1999
NGUYỄN VĂN QUỲNH 017530440 17/01/1999
HỒ THỊ KIM SA 192057189 29/10/1998
NGUYỄN LÂM SANG 362544324 04/02/1999
NGUYỄN VĂN SANG 031099001897 25/03/1999
MẠC TIẾN SON 022099001804 12/03/1999
CHÂU THÁI SƠN 206334693 01/01/1999
ĐÀO CÔNG SƠN 001099012707 21/04/1999
NGUYỄN BÁ SƠN 001099016571 04/04/1999
NGUYỄN HỒNG SƠN 038098002260 05/06/1998
NGUYỄN HOÀNG SƠN 001099000597 20/01/1999
NGUYỄN THẾ SƠN 113687715 22/08/1999
NGUYỄN THẾ SƠN 272782582 10/12/1999
NGUYỄN THANH SƠN 371889437 19/04/1998
PHẠM KHÁNH SƠN 031099000081 11/04/1999
PHẠM MẠNH SƠN 163377500 09/03/1999
PHẠM THÁI SƠN 031099000160 22/02/1999
PHẠM TUẤN SƠN 013604244 02/06/1999
LÊ NGUYỄN HỮU TÀI 341933572 21/01/1999
LÊ VĂN TẤN TÀI 206217354 19/05/1999
NGUYỄN ANH TÀI 285730234 15/09/1999
NGUYỄN ĐỨC TÀI 122257441 30/09/1999
NGUYỄN KHÁNH TÀI 145871077 31/07/1999
NGUYỄN TÚ TÀI 281251551 24/12/1999
TRẦN PHÚ TÀI 025876404 19/08/1999
ĐỖ MINH TÂM 272799358 07/12/1999
ĐẶNG NGỌC THANH TÂM 025811300 01/11/1999
MAO NGUYỄN MINH TÂM 301667276 10/06/1999
NGUYỄN THANH TÂM 025868232 19/10/1999
PHẠM THANH TÂM 013622759 26/12/1999
TRẦN MINH TÂM 272649153 11/05/1999
VŨ ĐỒNG TÂM 036099006354 09/10/1999
HOÀNG ĐỨC TÂN 192182370 18/01/1999
HOÀNG NHẬT TÂN 001098002098 22/02/1998
PHẠM DUY TÂN 025891106 01/01/1999
KIÊN HÀ NGỌC TẤN 363973088 17/06/1999
TRẦN XUÂN THẠC 206203620 28/07/1999
NGUYỄN HOÀNG THẠCH 025739030 31/03/1999
NGUYỄN KHẮC THẠCH 000098000029 03/11/1998
LÊ VĂN THÁI 352539194 19/09/1999
NGUYỄN VĂN THÁI 031099005907 10/12/1999
TRỊNH NAM THÁI 001099003337 16/10/1999
VŨ BÁ QUỐC THÁI 273664584 10/03/1999
NGUYỄN THỊ THẮM 145885646 16/09/1999
NGUYỄN ĐÌNH THĂNG 187796702 05/10/1999
CHÂU QUANG THẮNG 025785974 11/12/1999
ĐÀO ĐÌNH THẮNG 001099000914 14/07/1999
ĐẶNG HỒNG THẮNG 017452085 06/09/1999
ĐẶNG VIỆT THẮNG 025783999 07/02/1999
ĐOÀN TRỌNG THẮNG 071047486 25/08/1999
NGUYỄN ĐỨC THẮNG 025886849 14/10/1999
NGUYỄN HỮU THẮNG 025935837 12/02/1999
NGUYỄN MẠNH THẮNG 001099021209 22/11/1999
NGUYỄN QUANG THẮNG 030099001594 09/02/1999
NGUYỄN QUANG THẮNG 152274335 23/07/1999
NGUYỄN TRẦN NHẬT THẮNG 194617420 13/07/1999
PHẠM VIỆT THẮNG 145864888 03/02/1999
VŨ NGUYÊN VIỆT THẮNG 272786558 08/06/1999
ĐẶNG CHÍ THANH 187586404 28/11/1999
NGUYỄN THỊ THANH 122303900 17/04/1999
NGUYỄN THANH THANH 013641366 12/11/1999
NGUYỄN VĂN THANH 036099007984 24/05/1999
VŨ ĐỖ PHƯƠNG THANH 025845846 23/10/1999
PHAN GIA THÀNH 026095244 18/11/1999
CÙ ĐỨC THÀNH 013603281 22/02/1999
ĐẶNG MINH THÀNH 201785708 16/06/1999
NGUYỄN HOÀNG PHÚ THÀNH 001099002971 21/02/1999
NGUYỄN HỮU THÀNH 187848300 20/10/1999
NGUYỄN HUY THÀNH 122323174 30/10/1999
NGUYỄN TRUNG THÀNH 001099000641 16/04/1999
TRẦN MINH THÀNH 241751304 07/08/1999
VÕ ĐẠI THÀNH 025862861 10/09/1999
QUÁCH SỸ THAO 164649214 28/08/1999
BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 152254213 14/02/1999
ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO 152256684 19/02/1999
ĐINH THỊ THANH THẢO 025885155 01/12/1999
HOÀNG BÍCH THẢO 001199010689 29/11/1999
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO 038199001855 02/05/1999
MAI PHƯƠNG THẢO 026037670 18/11/1999
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 013628774 30/07/1999
NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 281195729 13/07/1999
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 063504302 12/12/1999
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 113752108 17/04/1999
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 077199001233 21/09/1999
PHAN TRƯƠNG THẢO 187513739 10/08/1999
PHẠM LAI PHƯƠNG THẢO 366196436 27/07/1999
PHẠM THỊ HỒNG THẢO 038199011048 03/12/1999
TRẦN PHƯƠNG THẢO 201783690 23/08/1999
TRẦN THỊ XUÂN THẢO 342002689 16/02/1999
TRƯƠNG NGUYÊN THANH THẢO 194617114 01/12/1999
VŨ VĂN THẠO 025832577 21/08/1999
PHẠM THỊ THI 125903645 19/03/1999
HUỲNH ĐẶNG THIÊN 362548318 01/01/1999
NGUYỄN TRUNG THIÊN 187698045 23/08/1999
BÙI ĐỨC THIỆN 101279526 17/03/1999
PHẠM TẤN HỮU THIỆN 366218127 18/09/1999
TRẦN NGỌC THIỆN 036099001246 12/07/1999
ĐỖ VĂN THIỆU 122336805 03/10/1999
NGUYỄN VĂN THIỆU 036099001397 21/09/1999
ĐẶNG QUỐC THỊNH 079099004371 02/12/1999
HUỲNH QUỐC THỊNH 025862002 19/05/1999
LÊ ĐỨC THỊNH 241712430 01/03/1999
NGUYỄN PHÚC THỊNH 025822488 12/06/1999
PHẠM LÊ TẤN THỊNH 215480426 01/05/1999
TRẦN NGỌC THỊNH 025857467 13/03/1999
TRẦN QUỐC THỊNH 091875923 28/07/1999
VŨ DUY THỊNH 101263394 13/02/1999
VŨ XUÂN THỊNH 001099017904 05/08/1999
TRỊNH ĐỨC THỐNG 366249104 04/10/1999
HÀ BÙI MINH THƯ 285679894 29/11/1999
NGÔ MINH THƯ 381892514 18/03/1999
NGUYỄN NGỌC MAI THƯ 273681495 03/09/1999
PHẠM NGỌC THƯ 025823786 11/11/1999
PHẠM THỊ ANH THƯ 001199002012 28/01/1999
LÊ NGUYỄN HẠNH THUẦN 201804116 09/03/1999
NGUYỄN QUỐC THUẦN 132366688 09/06/1999
NGUYỄN ĐÌNH THỨC 164657836 22/12/1999
ĐÀM SONG THƯƠNG 281228120 01/01/1999
ĐÀM THỊ THÚY 030199000443 29/07/1999
ĐỖ PHƯƠNG THÙY 025782920 23/02/1999
LÊ THỊ THANH THỦY 038199001530 11/08/1999
NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY 206190214 03/12/1999
NGUYỄN THANH THỦY 013656440 04/02/1999
TRẦN THỊ THU THỦY 025810959 29/03/1999
NGUYỄN CHÁNH UYÊN THY 025879807 12/07/1999
NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 321708938 06/03/1999
NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 331883395 05/12/1999
NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 001199015401 30/12/1999
PHẠM TRẦN NHẬT TIÊN 025857917 28/09/1999
LÂM NHẬT TIẾN 281188614 23/08/1999
NGUYỄN ANH TIẾN 001099008717 08/04/1999
NGUYỄN HUY TIẾN 001099012266 27/05/1999
TRẦN DUY TIẾN 201757986 15/09/1999
TRƯƠNG PHÚC TIẾN 091875939 18/09/1999
VÕ MẠNH TIẾN 301709338 09/10/1999
LA NGỌC TÍN 174635536 24/01/1999
NGUYỄN TRUNG TÍN 281217895 06/07/1999
NGÔ NHẤT TOÀN 241808412 24/08/1999
NGUYỄN QUỐC TOÀN 113766401 06/11/1999
NGUYỄN SONG TOÀN 025856150 03/07/1999
NGUYỄN THÁI TOÀN 025904743 19/10/1999
TRẦN LÊ MINH TOÀN 025903130 13/10/1999
HUỲNH THỊ QUẾ TRÂM 025946883 04/07/1999
NGÔ THỊ BẢO TRÂM 025906633 22/10/1999
NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 025874533 26/06/1999
NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM 212582978 18/07/1999
BÙI THỊ THU TRANG 001199009113 24/11/1999
BÙI THỊ THU TRANG 001199020057 20/09/1999
CAO QUỲNH TRANG 245400337 12/07/1999
CAO THỊ TRANG 001199014524 02/06/1999
ĐẶNG CẨM TRANG 187817613 24/09/1999
HOÀNG THU TRANG 013618806 25/03/1999
LÊ THU TRANG 013656028 22/10/1999
NGUYỄN HOÀNG TRANG 033199000526 19/03/1999
NGUYỄN THỊ THU TRANG 092003837 04/03/1999
NGUYỄN THU TRANG 001199004675 09/09/1999
PHẠM THÙY TRANG 174516245 03/11/1999
TRẦN LÊ TRANG 001199001744 03/04/1999
TRẦN THỊ MINH TRANG 201766667 08/10/1999
TRỊNH LÊ HUYỀN TRANG 038199002026 21/06/1999
VŨ THỊ THU TRANG 038199005737 20/12/1999
TRẦN NGHINH TRI 025810185 15/09/1999
LÊ MINH TRÍ 191908327 27/04/1999
LƯƠNG MINH TRÍ 025874996 07/04/1999
ĐỖ ĐỨC TRIỆU 032009799 23/05/1999
HUỲNH THỊ DIỆU TRINH 301740007 19/05/1999
NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH 072199002284 01/06/1999
PHẠM THỊ MỸ TRINH 301660225 29/10/1999
NGUYỄN HỮU TRỌNG 201807551 03/11/1999
TĂNG ĐỨC TRỌNG 187791237 26/06/1999
TRẦN HỮU TRỌNG 132319616 09/10/1999
TRẦN THANH TRỌNG 341948403 26/10/1999
PHẠM KIỀU THẢO TRÚC 079199003032 15/08/1999
NGUYỄN ĐẮC MINH TRỰC 025920930 07/02/1999
ĐẶNG PHAN CHÍ TRUNG 221424647 30/08/1999
ĐOÀN MINH TRUNG 142950030 29/07/1999
HOÀNG NGUYÊN QUỐC TRUNG 201753983 05/08/1999
NGUYỄN ĐỨC TRUNG 001099004495 19/01/1999
NGUYỄN ĐOÀN TRỌNG TRUNG 025706885 24/02/1999
NGUYỄN HOÀNG TRUNG 013608840 27/12/1999
NGUYỄN QUANG TRUNG 142859618 19/10/1999
TRẦN NAM TRUNG 025960557 18/04/1999
TRẦN QUANG TRUNG 036099001382 12/09/1999
BÙI LỘC XUÂN TRƯỜNG 001099014670 26/03/1999
ĐỖ HỮU TRƯỜNG 001098015089 04/11/1998
LÊ XUÂN TRƯỜNG 192126987 22/01/1999
NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG 025940201 30/07/1999
NGUYỄN QUANG HẢI TRƯỜNG 197414546 04/04/1999
TRẦN VŨ TRƯỜNG 036099000756 13/01/1999
TRƯƠNG PHI TRƯỜNG 301695164 17/10/1999
ĐỖ BẢO TÚ 013634311 25/12/1999
ĐẶNG VIỆT TÚ 013490590 27/09/1998
HOÀNG MINH TÚ 142858471 26/12/1999
LÊ THANH TÚ 025885643 18/03/1999
LÊ TRẦN ANH TÚ 001099014327 01/06/1999
MAI NGUYỄN TUẤN TÚ 272688668 05/05/1999
NGUYỄN ANH TÚ 113704699 25/11/1999
NGUYỄN DANH TÚ 001099007558 13/06/1999
NGUYỄN HOÀNG CẨM TÚ 025782534 06/06/1999
NGUYỄN MINH TÚ 281234083 01/01/1999
PHAN ANH TÚ 013613943 24/11/1999
TRẦN HOÀI TÚ 072199002409 04/05/1999
TRẦN TUẤN TÚ 017448681 03/10/1999
LÊ VIẾT TƯ 013623584 18/04/1999
BÙI PHẠM TUÂN 025818254 29/08/1999
ÂU ĐỨC TUẤN 079099003505 25/10/1999
ĐỖ MINH TUẤN 001099008484 18/03/1999
ĐỖ TRỌNG ANH TUẤN 013624079 15/04/1999
HÀ QUỐC TUẤN 037099000708 19/09/1999
KIỀU QUỐC TUẤN 001099014718 14/10/1999
LÊ DƯƠNG ANH TUẤN 031099001065 30/06/1999
LÊ MINH TUẤN 281227672 01/10/1999
LÊ QUANG TUẤN 036099006764 18/12/1999
LÊ QUỐC TUẤN 187819487 23/05/1999
NGÔ ANH TUẤN 187594407 14/12/1999
NGÔ ANH TUẤN 036099009187 26/08/1999
NGUYỄN ANH TUẤN 051043939 23/05/1998
NGUYỄN HOÀNG TUẤN 184369183 03/08/1999
PHÍ NGỌC TUẤN 034099001155 12/09/1999
THIỀU QUỐC TUẤN 025796857 29/07/1999
TRẦN ANH TUẤN 164654604 12/12/1999
BÙI THANH TÙNG 152267069 31/03/1999
BÙI THANH TÙNG 001099003984 13/07/1999
DƯƠNG QUÝ TÙNG 001099008782 15/12/1999
ĐỖ SƠN TÙNG 025904756 11/12/1999
ĐÀM SƠN TÙNG 001099006583 12/04/1999
ĐINH THANH TÙNG 091893162 18/08/1999
ĐOÀN VIỆT TÙNG 272760738 04/06/1999
LÊ THANH TÙNG 142867558 15/06/1999
NGUYỄN DANH TÙNG 001099013088 12/09/1999
NGUYỄN THANH TÙNG 001099000215 04/05/1999
NGUYỄN THANH TÙNG 125823318 26/09/1999
NGUYỄN VIẾT TÙNG 036099006442 19/06/1999
NGUYỄN VIỆT TÙNG 000099000009 22/09/1999
PHẠM ĐĂNG TÙNG 026099000376 05/07/1999
TẠ THANH TÙNG 331824922 20/08/1999
TRẦN THANH TÙNG 001099002749 28/09/1999
TRẦN THANH TÙNG 013619082 11/06/1999
TRẦN VĂN TÙNG 001099002192 06/02/1999
NGUYỄN TRƯỜNG TUYỂN 079099005508 07/05/1999
VÕ BẠCH TUYẾT 025781675 24/12/1999
HUỲNH PHÚ TỶ 281221944 30/07/1999
VÕ HOÀNG TỶ 025906996 25/01/1999
HUỲNH THỊ NHẬT UYÊN 206244522 07/02/1999
KIỀU HỒNG UYÊN 001199020200 10/12/1999
LÊ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 201785919 19/03/1999
LÊ THỊ MỸ UYÊN 051091037 12/09/1999
NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN 026199004452 12/11/1999
NGUYỄN THỊ THẢO UYÊN 201776160 08/08/1999
VƯƠNG HOÀNG NỮ UYÊN 241806310 01/10/1999
VŨ LÂM BẢO VÂN 025951385 03/01/1999
LÊ THIỆN VĂN 038099001162 18/02/1999
NGUYỄN LÂM VĂN 321722578 20/08/1999
NINH THỊ VI 034199001024 16/08/1999
ĐỖ XUÂN VĨ 272614348 25/03/1999
PHẠM THỊ MỶ VIỆN 092199002562 03/11/1999
HOÀNG DANH VIỆT 040731810 18/06/1999
HOÀNG VIỆT 030099004009 18/02/1999
LÊ HOÀNG VIỆT 025902935 29/10/1999
LÊ VĂN VIỆT 197432011 12/11/1997
NGUYỄN HOÀNG VIỆT 026005050 29/01/1999
TÔ BÁCH VIỆT 013634694 20/12/1999
TRẦN HỮU VIỆT 163411127 23/03/1999
TRẦN QUỐC VIỆT 201813363 09/01/1999
CAO THẾ VINH 001099007745 21/10/1999
LÊ PHƯƠNG VINH 312413564 23/11/1999
LÊ TRƯƠNG QUANG VINH 025858997 10/12/1999
NGUYỄN QUANG VINH 001099014572 06/03/1999
PHAN ĐĂNG VINH 061087270 29/09/1999
TRỊNH QUANG VINH 001099006994 14/06/1999
NGUYỄN TRỌNG VỌNG 184374140 03/03/1999
BÙI QUANG VŨ 251147390 07/01/1999
LÊ ĐỨC LONG VŨ 013629360 26/06/1999
LÊ HOÀNG VŨ 032015667 04/12/1999
PHAN LONG VŨ 013616575 24/08/1999
TRẦN ANH VŨ 058098000003 12/09/1998
BÙI THANH VỮNG 036099003339 30/05/1999
PHẠM THANH VƯƠNG 091883259 09/05/1999
TRẦN ĐỨC VƯƠNG 125819709 22/12/1999
VÕ HOÀN VƯƠNG 025779979 22/02/1999
TRẦN QUỐC VƯỢNG 030099003713 10/09/1999
MAI NGUYỄN XUÂN VY 079199002182 21/08/1999
NGUYỄN CHÂU THẢO VY 025844406 01/08/1999
NGUYỄN KHÁNH VY 013607349 22/12/1999
NGUYỄN VÂN YẾN VY 321746342 08/10/1999
LÊ TẤN VỸ 206334585 02/07/1999
VÕ THẾ VỸ 352540154 06/04/1999
NGUYỄN THỊ CẨM YẾN 272738771 27/01/1999