dai hoc fpt

dai hoc fpt

Anh Trần Trung Hiếu (CEO TopCV và là cựu sinh viên K6 của Đại học FPT khối ngành Công nghệ thông tin.