Đại học FPT được thành lập ngày 8/9/2006 theo Quyết định số 208/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 17/4/2009 của Chính phủ.

Sứ mệnh của Đại học FPT là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hội nhập, cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước. Khác biệt trong phương pháp đào tạo của Đại học FPT là gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, đào tạo theo chương trình chuẩn công nghệ quốc tế, thành thạo hai ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng mềm, chú trọng phát triển con người toàn diện, hài hòa.

Mục tiêu trước mắt của Trường Đại học FPT là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành CNTT, Kinh tế, Mỹ thuật và các nhóm ngành khác cho các doanh nghiệp trong nước cũng như các tập đoàn thế giới.

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO PHỤ HUYNH:

Kết thúc mỗi học kỳ (một năm có 3 học kỳ, mỗi học ký kéo dài 4 tháng) nhà trường sẽ gửi định kỳ phiếu học tập của sinh viên và Bản tin phụ huynh theo địa chỉ mà sinh viên đăng ký. Ngoài ra, phụ huynh có thể truy cập vào website daihoc.fpt.edu.vn hoặc fap.fpt.edu.vn để theo dõi hoạt động của nhà trường cũng như tình hình học tập của sinh viên.

Học kỳ:

  • 1 năm có 3 học kỳ
  • Một học kỳ kéo dài 15-16 tuần
  • Thời gian tối đa hoàn thành chương trình là 14 học kỳ (150% thời gian chuẩn của 9 học kỳ) tương đương 4 năm 8 tháng.
  • 1 ngày gồm 6 slots, mỗi slot kéo dài 90 phút
  • Slot 1 bắt đầu từ 7h00 đến slot 6 kết thúc vào lúc 17h30
  • Sinh viên đi học theo lịch học của Phòng Đào tạo

Mọi thắc mắc cần giải đáp, phụ huynh liên hệ về phòng Công tác sinh viên tại Hòa Lạc, Hà Nội – 02462914715; tại TP.HCM – 02854371198.