Tuần lễ định hướng – Orientation week là tuần đầu tiên của năm học. Đây là tuần lễ giúp sinh viên sớm hòa nhập được với môi trường mới, đồng thời cung cấp những thông tin mang tính định hướng, những phương pháp cần thiết để sinh viên bớt bỡ ngỡ khi bước chân vào giảng đường đại học.

Toàn bộ các hoạt động của tuần lễ định hướng  gồm giới thiệu về Tập đoàn FPT, văn hóa FPT; giới thiệu về Trường ĐH FPT; tìm hiểu về các câu lạc bộ (CLB) nhà trường; tìm hiểu về phương pháp học tập đại học; trao đổi kinh nghiệm học tập với các cựu sinh viên FPT, Chương trình phát triển cá nhân PDP – một trong các hoạt động nổi bật của Trường Đại học FPT so với các trường khác…