91 Hoàng Quang Minh – SE61514 – tập thể ( đứng giữa -đội nón FPT)