Gặp gỡ ‘con nhà người ta’ thủ khoa kỳ thi học bổng Đại học FPT 100105 điểm