Văn hóa được xem là một phần không thể thiếu kiến tạo nên một tập thể, một môi trường giáo dục. Văn hóa chính là sức mạnh thúc đẩy mỗi cá nhân trong một tập thể không ngừng nỗ lực, sáng tạo vì lợi ích chung và những giá trị mà người học, người làm hướng tới.

Minh bạch, trung thực, tôn trọng cá nhân trên tinh thần đổi mới, sáng tạo là nét văn hóa nổi bật trong Khối Giáo dục FPT.

Minh bạch

Môi trường giáo dục của FPT luôn đề cao tính trong sạch, minh bạch. Tại Khối Giáo dục FPT, học viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh và Hội phụ huynh không có nghĩa vụ và cũng không được biếu quà cho cán bộ, giảng viên. Không biếu tặng quà lãnh đạo cũng là những nội dung được mỗi người trong FE tuân thủ và cảm thấy hài lòng với môi trường làm việc của mình. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của FPT nói chung và Khối Giáo dục FPT nói riêng.

Trung thực

Xây dựng môi trường đào tạo lành mạnh cho người dạy và người học là điều luôn được Khối Giáo dục FPT chú trọng. Bên cạnh kêu gọi học sinh, sinh viên không gian dối dưới mọi hình thức trong học tập, thi cử; các đơn vị trong FE cũng đồng thời ứng dụng CNTT để phòng ngừa, phát hiện những hành vi chưa trung thực trong học tập. Người học luôn yên tâm được đánh giá đúng trình độ của mình và hiểu rõ cần phấn đấu để có kết quả học tập tốt hơn.

Tôn trọng cá nhân

Tôn trọng cá nhân và đề cao sự tự lập là triết lý giáo dục hàng đầu được đặt ra tại Khối Giáo dục FPT. Người học sẽ được trang bị những kỹ năng để nhận thức và tôn trọng chính mình, tôn trọng người khác và tôn trọng cộng đồng. Không chỉ có kênh riêng để chia sẻ, học sinh – sinh viên còn được tạo điều kiện để đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Nhà trường, được lắng nghe và giải đáp.

Đổi mới

Đổi mới là Tinh thần đổi mới, bao gồm: Học hành, Sáng tạo và STCo (là sự hài hước, hóm hỉnh đặc trưng của người FPT). Ở Khối Giáo dục FPT từ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên đến học viên, sinh viên học sinh đều được khuyến khích không ngừng học hỏi để tránh suy nghĩ theo lối mòn, nỗ lực dẫn đầu về công nghệ mới, sản phẩm mới, phương thức quản trị/kinh doanh mới.

Đồng đội

Đồng đội là Tinh thần đồng đội, bao gồm: Đồng tâm, Tập thể và Chân tình. Ở FPT nói chung và Khối Giáo dục FPT nói riêng, mọi thành viên đều được quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia và cùng đồng tâm hướng đến một mục tiêu chung vì sự thành công của người học và sự phát triển trường tồn của môi trường giáo dục.