Giảng dạy

Giảng viên là một trong những thành tố rất quan trọng quyết định chất lượng đào tạo của một trường đại học.

Hiện nay có một số tiêu chuẩn quốc tế về sư phạm như IBSTPI (International Board of Standards for Training, Perfomance and Instruction) được Đại học FPT áp dụng, tập huấn đầu vào cho giảng viên.

Trường yêu cầu các giảng viên phải luôn luôn cập nhật kiến thức và tham gia các kỳ thi, đồng thời chấp nhận sự đánh giá thường xuyên của Hội đồng khoa học và sinh viên. Đa số giảng viên của Đại học FPT có bằng trên ĐH, những người chưa có bằng trên ĐH đều đã có thâm niên giảng dạy.

Giảng viên, chuyên gia nước ngoài sẽ chiếm một tỉ lệ đáng kể tại Đại học FPT. Phụ trách các bộ môn tiếng Anh, tiếng Nhật là người nước ngoài, có thâm niên giảng dạy và quản lý giảng dạy trên năm năm.

Học tập:

Chương trình đào tạo của trường được chia thành 4 giai đoạn cơ bản:

  1. Giai đoạn chuẩn bị: sinh viên học tiếng Anh tập trung, tham gia tuần lễ Định hướng, tháng Rèn luyện tập trung và các Kỹ năng mềm về phương pháp học tập ở bậc đại học.
  2. Giai đoạn 2: sinh viên được trang bị kiến thức chuyên ngành, giáo dục thể chất và các kỹ năng phát triển cá nhân. Đặc biệt sinh viên sẽ học thêm một ngoại ngữ tự chọn là tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật.
  3. Giai đoạn 3: chương trình Thực tập doanh nghiệp (On-the-Job-Training, OJT). Sinh viên được gửi đi thực tập tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, được tham gia làm việc trong các dự án và rèn luyện trong môi trường làm việc thực tế.
  4. Giai đoạn 4: sinh viên quay về trường, chọn chuyên ngành hẹp và làm luận án tốt nghiệp.