Tại Đại học FPT, chúng tôi tạo điều kiện để mỗi người có cơ hội biến kiến thức, kinh nghiệm trước đây của mình thành ý thức, hành động cụ thể đóng góp vào sự phát triển của đơn vị. Chúng tôi mong muốn mỗi ứng viên đến và làm việc tại Đại học FPT sẽ góp phần chia sẻ định hướng phát triển của Trường. Và với tài năng, trình độ của mình, các bạn sẽ cùng chung tay xây dựng Trường, cùng hưởng các thành quả của Trường, và tự hào, hài lòng với công việc mình làm…