Học kì nước ngoài không chỉ giúp Lê Tuấn Anh sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm thu nhận thêm kiến thức mà còn hiểu hơn về văn hoá, đất nước con người singapore