tuyen sinh 2022

tuyen sinh 2022 1658480278

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Theo quy định, các thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển phương thức này vẫn phải đăng ký lại nguyện vọng trên hệ thống chung