dai hoc fpt 10

dai hoc fpt 10

Vovinam từ lâu đã trở thành một trong những môn học đặc biệt trong chương trình đào tạo của Đại học FPT. Đây là một nét văn hóa đặc thù có “một không hai” tạo nên bản sắc của sinh viên nhà F