dai hoc fpt 9

dai hoc fpt 9

Năm 2018, hơn 8.000 sinh viên FPT Edu đã cùng đồng diễn Vovinam, thiết lập kỷ lục “Võ đường Vovinam lớn nhất Việt Nam” tại các cơ sở của ĐH FPT trên toàn quốc. Học tập tại ĐH FPT, mỗi ngày sinh viên được đi quyền, luyện võ tại “Võ đường Vovinam lớn nhất Việt Nam”