Lãnh đạo ĐH FPT tham gia Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thành lập Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021. TS. Lê Trường Tùng – Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục FPT (FE) là một trong số các thành viên của Hội đồng.

Hội đồng này là tổ chức tư vấn, có nhiệm vụ tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nhân lực; chỉ đạo hoàn thiện và triển khai luật Giáo dục, luật Giáo dục đại học, luật Giáo dục nghề nghiệp, Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ giáo dục quốc gia, các chiến lược phát triển giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực VN trong giai đoạn 2016 – 2021…

TS. Lê Trường Tùng – Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục FPT (FE) là một trong số các thành viên của Hội đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng còn có nhiệm vụ nghiên cứu, góp ý giúp Chính phủ, Thủ tướng trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng trong phát triển giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực; nghiên cứu, tư vấn, góp ý kiến về việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề chuyên môn khác…

Hội đồng gồm 26 thành viên, với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch hội đồng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó chủ tịch hội đồng.

Hội đồng có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh & xã hội, Bộ Y tế; lãnh đạo các trường và các tổ chức giáo dục. Đại diện khối ngoài công lập có sự tham của lãnh đạo Trường Đại học FPT, Hutech và Topica. Đây là bước đổi mới của Hội đồng, khi nhiệm kỳ trước đó (2011-2015), trong Hội đồng không có đại diện nào của khối ngoài công lập tham gia.

Hội đồng sẽ hoạt động theo quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cơ quan thường trực là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo FPT Education