Ngôn ngữ Anh

Tổng quan về ngành Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh hiện đã trở thành ngôn ngữ thông dụng trên thế giới cũng như trong khu vực. Dựa trên thế mạnh và kinh nghiệm đào tạo của mình, trường Đại học FPT mở ngành Ngôn ngữ Anh với mục tiêu trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về ngôn ngữ, văn hoá, kỹ năng chuyên sâu về thực hành tiếng, kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá các vấn đề liên quan tới chuyên ngành. Một mặt chương trình theo chuẩn năng lực ngoại ngữ của Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Mặt khác chương trình học được thiết kế linh động phần mở rộng, cho phép sinh viên lựa chọn hướng ngành theo khả năng và sở thích với 2 chuyên ngành là Ngôn Ngữ Anh – Anh Ngôn Ngữ Anh – Trung.

Giai đoạn OJT sinh viên có nhiều cơ hội được đào tạo tại các công ty trên toàn cầu khi vừa có khả năng ngôn ngữ Anh, vừa có kiến thức căn bản về Thương mại hoặc CNTT. Đặc biệt, sinh viên có cơ hội ít nhất tham gia 1 học kỳ tại các nước nói tiếng Anh như Úc, Mỹ,… trong quá trình học.

Tháng 8 năm 2015, Đại học FPT ký kết hợp tác chiến lược về khảo thí tiếng Anh với Hội đồng Anh. Việc hợp tác chiến lược với Hội Đồng Anh là nền tảng quan trọng trong chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục và chuẩn tiếng Anh đầu ra cho sinh viên Đại học FPT, đồng thời là bước tất yếu trong mối quan hệ hợp tác giữa Đại học FPT các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới.

Mục tiêu đào tạo:

Chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, nhằm đào tạo những cử nhân có chất lượng tốt: có phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội; có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh với trình độ tối thiểu tương đương bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc trình độ C1 theo Khung năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) và khả năng sử dụng tiếng Trung ở mức cơ bản hoặc nâng cao (phụ thuộc vào chuyên ngành sinh viên lựa chọn). Sinh viên sẽ có các kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ, văn hóa, cũng như các kiến thức và kỹ năng cần thiết để công tác trong các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành được đào tạo. Người học có tinh thần tự học cao, có khả năng tự rèn luyện và tích lũy những kiến thức, phẩm chất và kỹ năng nghề nghiệp để tham gia học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn, hoặc trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn, làm việc linh hoạt được trong môi trường trong nước và quốc tế.

Triển vọng nghề nghiệp:

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các văn phòng đại diện, các tổ chức quốc tế, các tổ chức kinh tế, tài chính, công nghệ trong nước, quốc tế và khu vực thuộc các lĩnh vực như: giáo dục, kinh doanh, xuất nhập khẩu, truyền thông, hàng không, ngân hàng, kiểm toán, quản lý và nghiên cứu, có thể đảm nhiệm một số công việc như:

 • Giảng viên, giáo viên tiếng Anh;
 • Biên, phiên dịch viên;
 • Chuyên viên R&D;
 • Cán bộ bán hàng, kinh doanh, phát triển kinh doanh;
 • Trợ lý (tổng) giám đốc, giám đốc dự án;
 • Chuyên viên dự án;
 • Chuyên viên ngành xuất bản, truyền thông;
 • Phóng viên mảng tin tiếng nước ngoài;
 • Các công việc liên quan đến ngôn ngữ, và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và/hoặc tiếng Trung.

Đối tượng tuyển sinh

– Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Theo quy chế tuyển sinh của trường Đại học FPT.

Thời gian học ngành ngôn ngữ Anh

Chương trình gồm 9 học kỳ chuyên ngành trong đó có 1 học kỳ học tập tại doanh nghiệp (OJT), chưa kể thời gian rèn luyện tập trung và thời gian học tiếng Anh dự bị (phụ thuộc vào trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên).

Địa điểm học: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ

Mô hình đào tạo:

Mô hình sandwich: CTĐT tổng thể được triển khai qua 4 giai đoạn, sinh viên phải hoàn thành giai đoạn trước, mới được chuyển sang giai đoạn sau:

 • Giai đoạn 1: Chuẩn bị (từ 1 đến 3HK), sinh viên cần đạt trình độ tiếng Anh chung tương đương IEST 6.0 trước khi bước vào học chuyên môn;
 • Giai đoạn 2: Nền tảng chung và cơ sở ngành (5 HK đầu);
 • Giai đoạn 3: Đào tạo trong môi trường thực tế (HK 6);
 • Giai đoạn 4: Nâng cao chuyên môn, đảm bảo những điều kiện cần và đủ để tốt nghiệp (3 HK cuối).

Tốt nghiệp:

Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ và chứng chỉ theo yêu cầu. Nhà trường tổ chức 3 đợt tốt nghiệp vào các tháng 1, 5, 9 hàng năm.

Xem thêm các ngành Ngôn ngữ của Đại học FPT tại đây:

Các chuyên ngành