Sinh-viên-Ngô-Quang-Trọng-hàng-đầu-tiên-thứ-hai-từ-trái-trang-trong-Lễ-khai-giảng-Đại-học-FPT