dai hoc fpt 34

dai hoc fpt 34

Trau dồi kiến thức, kỹ năng chơi các loại nhạc cụ truyền thống là cách ĐH FPT góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc cũng như bồi dưỡng tình cảm trong sáng, lòng yêu nghệ thuật và góp phần phát triển hài hòa nhân cách cho các bạn sinh viên