Sinh viên Đại học FPT có cơ hội nhận học bổng tại Nhật Bản

Chương trình học bổng tại Viện Công nghệ Shibaura Nhật Bản dành cho sinh viên năm 3 các chuyên ngành của Đại học FPT.

Global PBL (Project Based Learning) là chương trình học tập thông qua các dự án, tạo môi trường cho sinh viên Nhật Bản và sinh viên Quốc tế làm việc theo nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề được đưa ra bởi các tập đoàn và tổ chức Nhật Bản.

Các công ty tham gia vào chương trình này sẽ chủ động liên lạc với các cá nhân có ý tưởng độc đáo và điều này tạo điều kiện cho họ phát triển nhân lực cho lĩnh vực kinh doanh của mình.

Sinh viên năm 3 các chuyên ngành của Đại học FPT có cơ hội nhận học bổng tại Viện Công nghệ Shibaura Nhật Bản

Các sinh viên vượt qua vòng hồ sơ của SIT sẽ được cân nhắc tặng học bổng (tối đa 80.000 JPY). Yêu cầu đối với sinh viên tham gia chương trình: tham gia đầy đủ, giao tiếp tiếng Anh tốt, kĩ năng làm việc nhóm tốt. Thời gian tham gia chương trình từ ngày 11/12/20117 đến 21/12/2017 tại Omita campus, Saitama.

Để đăng ký tham gia chương trình, sinh viên đăng ký tại đây. Phòng IC-PDP của Đại học FPT sẽ tổng hợp danh sách sinh viên tham dự và gửi cho SIT.

Chi tiết giới thiệu chương trình sinh viên có thể xem tại đây.

Theo IC PDP