do an sinh vien fpt 3

do an sinh vien fpt 3

Đi Chợ Nào ra đời xuất phát từ nhu cầu sử dụng đồ nông sản của người Việt ngày càng tăng cao cũng như giúp nông dân bán hàng qua mạng.