do an sinh vien fpt

do an sinh vien fpt

Nhóm SV dành nhiều tâm sức để xây dựng kế hoạch, bộ nhận diện thương hiệu cũng như nghiên cứu làm sản phẩm thực tế.