dai hoc fpt 4 1

dai hoc fpt 4 1

Học ở ngôi trường hàng đầu về công nghệ, sinh viên thoát được cảnh mượn – trả sách bằng thẻ giấy hay sổ viết tay. Thư viện áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hệ thống lưu trữ sách, tài liệu và thông tin giúp sinh viên dễ dàng truy cập, tìm kiếm dữ liệu một cách hiệu quả