Tin tức và hoạt động mới nhất

Sinh viên Đại học FPT tìm hiểu “hệ thống ERP và cách trở thành tư vấn SAP” cùng chuyên gia

“ERP & How to become a SAP Consultant” là chủ đề của The Dialogue 4 nằm trong chuỗi chương trình do Phòng Công tác sinh viên tổ chức dành cho các sinh viên chuyên ngành. Đến với The dialogue 4, các bạn sinh viên Khối ngành Kinh tế được hiểu biết chuyên sâu hơn về…

Xem thêm Sinh viên Đại học FPT tìm hiểu “hệ thống ERP và cách trở thành tư vấn SAP” cùng chuyên gia