de thi hoc bong dai hoc fpt 2

de thi hoc bong dai hoc fpt 2

Đề thi học bổng ĐH FPT năm 2020 thử thách năng lực lập luận của thí sinh bằng quan điểm về thời thế và anh hùng