• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình luận

  • **** Trường ĐH FPT đã cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình học của SV và tôi rất tin tưởng vào sự giáo dục và truyền đạt kiến thức cho SV của quý Thầy Cô ở Trường

  • Trường ĐH FPT đã cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình học của SV và tôi rất tin tưởng vào sự giáo dục và truyền đạt kiến thức cho SV của quý Thầy Cô ở Trường

    • chào em
      Em muốn tham quan trường
      Em muốn tham quan phân hiệu nào. Nhà trường không thu phí tham quan trường em nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *