nguyen thanh trung

nguyen thanh trung

Môi trường học tập tại ĐH FPT cho Thành Trung cơ hội được thử cái mới, sống hết mình với cá tính của mình