Pitching Demo Day 1 2

Pitching Demo Day 1 2

BLANC giới thiệu về sản phẩm của nhóm tại chung kết FPT Edu Color Up 2022