2k2 khám phá ngay các CLB siêu chất tại Đại học FPT

Hòa mình vào các hoạt động sôi nổi của câu lạc bộ là một phần không thể thiếu trong 4 năm thanh xuân tại Đại học FPT.

Tham gia các CLB không đơn giản là việc được chơi, được sống trong với nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ, tham gia các CLB các bạn còn dắt túi cho mình những kĩ năng như team work, kỹ năng phản biện, thuyết trình, tổ chức sự kiện, kỹ năng lãnh đạo… mở rộng mối quan hệ, cùng nhau trưởng thành, và còn hỗ trợ đắc lực cho việc học trên lớp nữa. Nhiều bạn khẳng định rằng thanh xuân của mình chính là CLB. Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn bỏ qua cơ hội gia nhập vào 1 CLB này vào mỗi mùa tuyển quân.

Đại học FPT nổi tiếng là ngôi trường có đời sống văn hóa sinh viên sôi nổi về những lĩnh vực khác nhau cho bạn lựa chọn.

Khám phá ngay các CLB tại campus Hà Nội:
1. CLB Văn hóa nghệ thuật
https://www.facebook.com/HebeFPT/
2. CLB Melody
https://www.facebook.com/FptuMelodyClub
3. CLB Tiếng Trung
https://www.facebook.com/tiengtrungFPT/
4. CLB Business
https://www.facebook.com/FU.Business/
5. CLB Tình nguyện – vì cộng đồng iGo
https://www.facebook.com/iGoClub/
6. CLB Kỹ sư phần mềm Nhật Bản JS
https://www.facebook.com/fu.jsclub
7. CLB Guitar
https://www.facebook.com/fuguitarclub/
8. CLB Street Workout
https://www.facebook.com/FuStreetWorkout
9. Unicamp
https://www.facebook.com/unicamp.hl
10. CLB F-Code
https://www.facebook.com/fcodefpt/
11. CLB Design
https://www.facebook.com/fudesigners
12. CLB íSkate
https://www.facebook.com/FPTUISkate
13. CLB Photography
https://www.facebook.com/FUphotography.club
14. CLB No Shy
https://www.facebook.com/noshyclub/
15. CLB Vovinam
https://www.facebook.com/fvchn
16. CLB dành cho các bận yêu thích Nhật Bản – Mây Mưa Club
https://www.facebook.com/maymuaclub/
17. Sau này uống nước cấm chỉ vứt vỏ chai đi, hãy để dành lại vì đã có QUỸ VỎ CHAI
https://www.facebook.com/qvcfpt/
18. Đội tuyển bóng đá
https://www.facebook.com/fu.football.team
19. CLB Sách
https://www.facebook.com/fu.bukclub/
20. CLB Bóng chuyền
https://www.facebook.com/FptVolleyballClub/
21. CLB Esports
https://www.facebook.com/ESCFUHL
22. CLB Cầu lông
https://www.facebook.com/FPTUbadminton/
23. CLB Hiphop
https://www.facebook.com/hiphopfptuniversity
24. CLB Cờ vây
https://www.facebook.com/fptgoclub/
25. CLB Cờ
https://www.facebook.com/FPTUChessClub/
26. CLB Yosakoi
https://www.facebook.com/FPTJuniorYosakoi
27. CLB Gym
https://www.facebook.com/FuGymnastic
28. CLB Nhạc cụ truyền thống
https://www.facebook.com/FTIC.FUHL
29. Hội sinh viên
https://www.facebook.com/hoisinhvien.fu
30. CLB Chứng khoán
https://www.facebook.com/FSIC-FPT-Securities-Investment-Cl…/
31. Color Team
https://www.facebook.com/colorteamvn/
32. CLB Tiếng Anh
https://www.facebook.com/englishclub.fu/
33. CLB AI
https://www.facebook.com/aiclub.fptu/
34. FU Debate Club (CLB tranh biện)
https://www.facebook.com/FUDebateClub/
35. CLB Kỹ sư phần mềm Nhật Bản
https://www.facebook.com/fu.jsclub/
36. CLB Tâm lý học
https://www.facebook.com/FPT.Psy/
37. CLB bóng đá đại học FPT
https://www.facebook.com/FPTU.FC/
38. CLB Taekwondo
https://www.facebook.com/FTCTaekwondo/
39. CLB điện ảnh
https://www.facebook.com/fucinemastudio/
40. CLB Côn nhị khúc
https://www.facebook.com/nunchaku.fnc/
41. CLB nhảy hiện đại Soleil Crew
https://www.facebook.com/soleilcrewfptu/
42. CLB Dango (anime, manga, tokusatsu…)
https://www.facebook.com/groups/dango.clb/
43. CLB Bóng bàn
https://www.facebook.com/FPT.Tabletennis/
44. CLB Muay Thái
https://www.facebook.com/fmuc.fptu/
45. Nhóm nhảy Soleil Crew:
https://www.facebook.com/soleilcrewfptu/

Khám phá ngay các CLB tại campus Hồ Chí Minh:

1. FVC: FPT Vovinam Club (FVC HCM)
https://www.facebook.com/fvchcm/
2. FFC: FFC – Câu Lạc Bộ Bóng Đá FPTU HCM
https://www.facebook.com/FFC.FPTUHCM/
3. FCC: FPT Chess Club – FCC
https://www.facebook.com/FptChessClubFcc/
4. FBC: FPTU HCM Basketball Club
https://www.facebook.com/fptuhcmbasketballclub/
5. FVB: FVB – Câu Lạc Bộ Bóng Chuyền FPTU HCM
https://www.facebook.com/volleyballfpt/
6. FTI: FPT Traditional Instruments – Old But Not Faded
https://www.facebook.com/ftihcm/
7. FBK: FBK – Fpt Beat King Club
https://www.facebook.com/FPTBeatKingClub/
8. F#: F# Live Music Club
https://www.facebook.com/FsharpLiveMusicClub/
9. FStyle: FStyle Crew
https://www.facebook.com/FStyleFamily/
10. SitiGroup: Cộng đồng Sinh viên Tình nguyện SiTiGroup
https://www.facebook.com/sititgroupfuhcm/
11. FCode: F-Code
https://www.facebook.com/fcodefpt/
12. JSC: JSC – CLB Phong Cách Nhật Bản
https://www.facebook.com/clbJSC/
13. Skillcetera: Skillcetera
https://www.facebook.com/skillcetera/
14. FIA: FPT Information Assurance Club
https://www.facebook.com/fptinformationassurance/
15. HNF: Hardware Network FPTU – HNF
https://www.facebook.com/hnffptu/
16. FPS: FPS – FPTU Public Speaking
https://www.facebook.com/FPTUPublicSpeakingClub/
17. FEV: FPT Event Club – The Way We Went
https://www.facebook.com/FPTEventClub/
18. CSG: Câu Lạc Bộ Truyền Thông Cóc Sài Gòn
https://www.facebook.com/cocsaigonfuhcm/
19. MEC: MEC – Multimedia & Entertainment Club
https://www.facebook.com/Mec.Fptuhcm/
20. FAC: FAC – FPT Art and Culture Community
https://www.facebook.com/fac.fptuhcm/
21. BEC: Business Economics Club
https://www.facebook.com/bec.fptuhcm/
22. UDC: Unity Dance Crew
https://www.facebook.com/udcsg.fpt/
23. FBG: FBG – FPT Boardgame Club
https://www.facebook.com/fptboardgameclu