truyen-thong-da-phuong-tien-dai-hoc-fpt

truyen-thong-da-phuong-tien-dai-hoc-fpt

Một buổi công chiếu phim của sinh viên chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện.