Cảm xúc của như vỡ oà sau khi bước ra khỏi cánh cửa bảo vệ đồ án của SV Đại học FPT

4 năm học, 4 tháng “ăn, ngủ” với đồ án đều được gói ghém lại trong 1 ngày bảo vệ tốt nghiệp, chính vì vậy đây chính là ngày trọng đại đầy cảm xúc và là dấu mốc đáng nhớ của mỗi sinh viên. 

Cùng lắng nghe những chia sẻ của các sinh viên Đại học FPT sau khi hoàn thành phần bảo vệ đồ án tốt nghiệp của mình nhé.

FPT EDU