thu khoa dai hoc fpt 1

thu khoa dai hoc fpt 1

Đỗ Thành Long (ở giữa) – Thủ khoa khối ngành Kỹ Thuật.