Đồng Thị Hồng Thắm trong thời gian học tập tại đất nước mặt trời mọc