img 201607221718458296

img 201607221718458296

Cô gái nhỏ nhắn Lê Thị Lý hiện đang hoàn thành năm cuối ĐH FPT, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm