Chúng tôi là Đại học FPT

ĐẠI HỌC FPT – NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

  • 8,3 triệu đồng – Mức lương bình quân khởi điểm của sinh viên Đại học FPT
  • 15% sinh viên Đại học FPT đã, đang học tập và làm việc tại nước ngoài (Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Singapore, Úc, Canada,…
  • 96% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp