Chuỗi Seminar “FUTURE FOUNDATION” dành cho SV CNTT quay lại với format mới

Với sự ủng hộ của các bạn sinh viên trong 02 mùa vừa qua và tính thiết thực, Seminar “Future Foundation” tiếp tục trung thành với mục tiêu “Industry Relevant” và đồng hành cùng các bạn sinh viên trong mùa 03 với format mới hứa hẹn mang đến nhiều điều hữu ích.
Format mới sẽ giúp định hướng đúng các nhóm sinh viên cần để chia sẻ trải nghiệm về tính ứng dụng của các môn học trong các dự án triển khai thực tế. Bên cạnh đó, format mới này cũng sẽ mở rộng vừa đủ đến các bạn sinh viên đã quan tâm và theo dõi “Future Foundation” trong suốt 02 mùa qua.
chuoi workshop future foundation dh fpt 1 1656386067
“Future Foundation” mùa 03 quay trở lại với format mới và nhiều chủ đề thú vị
“Future Foundation” mùa 03 sẽ tiếp tục các chủ đề liên quan:
– Full-stack Wed Developer: chia sẽ về knowledge của các môn học WED201c và PRJ301 kết hợp trong xây dựng ứng dụng và các dự án thức tế. Bên cạnh đó, các kỹ năng (skills) cùng thái độ (attitude) ở một vị trí công việc đòi hỏi không thể thiếu khi tham gia công việc thực tế.
– Front-End Development: chia sẻ việc vận dụng các kiến thức môn học WED201c trong việc xây dựng thiết kế web với các tiêu chí liên quan đến responsive để chạy trên các thiết bị khác nhau và cách thức public các ứng dụng lên các domain (hosting).
– OOP in Action: chia sẽ việc ứng dụng môn học PRO192 trong việc phân tích user requirement theo hướng đối tượng (OO) ứng dụng 4 đặc tính (abstraction, encapsulation, inheritance và polymorphism) và implementation các thiết kế đó bằng Java
– Và các chủ đề khác
Seminar “Future Foundation” là chuỗi hội thảo cung cấp những kiến thức nền tảng và thực tế về lập trình dành cho sinh viên Ngành CNTT, do trường ĐH FPT TP. HCM phối hợp cùng Công ty TNHH Phần mềm tổ chức theo định hướng Industry Relavant (Việc đào tạo theo định hướng của doanh nghiệp trong thực tiễn) với mục tiêu cung cấp hành trang cho các bạn đang học chuyên ngành CNTT (Từ SE, IS, AI, IoT cho đến IA) trong tương lai.
chuoi workshop future foundation dh fpt 2 1656386067
Những diễn giả của Seminar “Future Foundation” mùa 02
Các bạn học đã có những trải nghiệm và thu thập các kiến thức qua hơn 12 seminar trong chuỗi Seminar “Future Foundation” trong 02 mùa đã qua:
– Từ việc ứng dụng kiến thức đã học trong các môn học nền tảng (Computing Fundamental từ CN1 đến CN5) để có cái nhìn trong việc xây dựng một ứng dụng/ hệ thống của một dự án thực tiễn thông qua việc xây dựng hệ thống (Design Pattern), lựa chọn các framework trong xây dựng front-end và back-end với hệ thống đã thiết kế, cùng với việc lựa chọn các cấu trúc dữ liệu cùng giải thuật trong quá trình phát triển ứng dụng.
– Bên cạnh đó, chúng ta đã cũng trải nghiệm thêm các dự án đặc biệt có kết hợp với IoT. Qua trải nghiệm này chúng ta nhìn thấy được tổng quát hóa định hướng chung của việc xây dựng hệ thống kết hợp giữa các thành phần từ software, hardward đến network.
– Hơn thế nữa, chúng ta thấy được sự ứng dụng của cloud services, virtualization cùng với các mô hình về logistics, tổ chức xây dựng và migrate CSDL từ các dữ liệu có cấu trúc đến dữ liệu phi cấu trúc trong việc triển khai ứng dụng thông qua các dự án thực tế.
– Đặc biệt và sâu sắc nhất, chúng ta có được những chia sẻ các trải nghiệm của lớp đàn anh, doanh nghiệp phát triển phần mềm trong việc thực hiện dự án (kinh nghiệm từ các sai lầm, các định hướng nghề nghiệp, các thành công, các dự định, sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm, ….)
– Các nội dung chia sẻ đã tạo nên cho chúng ta sự hứng khởi và hình thành trong chúng ta những cảm xúc, các trải nghiệm từ khi chúng ta còn đang xây dựng nền tảng kiến thức ở các môn cơ bản khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là sự lắng đọng trong mỗi chúng ta có lẽ là bức tranh tương lai về nghề nghiệp (understanding, career path).

chuoi workshop future foundation dh fpt 3 1656386067

Kiến thức kết hợp với các hướng dẫn, trải nghiệm thực tế và chia sẻ kinh nghiệm của những người đi trước sẽ là hành trang và vũ khí thực dụng cho các bạn sẵn sàng bước vào thời kỳ OJT và định hướng vị trí trong sự nghiệp tương lại của bạn trong ngành CNTT nói chung và phát triển phần mềm nói riêng. Bạn sẽ thay đổi cách tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề từ đó cải thiện và hoàn thiện chính bạn từ ngày hôm nay.
Theo FPT Around