Chương trình “Học kỳ ở nước ngoài” tại Ấn Độ và Malaysia

Với mong muốn mỗi sinh viên khi bước chân vào Đại học FPT có cơ hội học tập một kỳ ở nước ngoài, học kỳ Summer 2016, Đại học FPT tiếp tục triển khai chương trình “Học kỳ ở nước ngoài – Semester abroad” cho sinh viên tại tất cả các cơ sở đào tạo đại học của trường.

Chương trình sẽ được triển khai tại Ấn Độ và Malaysia từ ngày 4/6/2016 – 4/9/2016. Cụ thể, tại Ấn Độ, sinh viên sẽ học tại trường Đại học Chandigarh (http://www.cuchd.in/) – một trong những trường đại học hàng đầu với campus hiện đại, chương trình giảng dạy tiên tiến; Giảng viên và sinh viên thân thiện, cởi mở; Trường đặt tại thành phố Greater Mohali, Punjab, là một trong những thành phố có lịch sử lâu dài, phong phú.

Với Malaysia, sinh viên sẽ theo học tại University Of Science And Technology – MUST (http://must.edu.my/). Phương pháp giảng dạy tại MUST đều được chuẩn hóa theo Massachusetts Insitute of Technology (MIT) – trường đại học số 1 thế giới về công nghệ, nhằm nâng cao tư duy phân tích, năng lực sáng tạo và đổi mới cho sinh viên. Trường đặt tại thủ đô Kuala Lumpur, là trung tâm văn hóa, du lịch, kinh tế, chính trị của Malaysia.

Ngoài việc học tập trên lớp để đảm bảo những nội dung bắt buộc của các học phần, sinh viên sẽ có cơ hội được giao lưu và tham gia các hoạt động trải nghiệm do trường bạn tổ chức.

Để tham gia chương trình, sinh viên hai khối ngành Kinh tế và Công nghệ thông tin phải hoàn thành học kỳ 4 trở đi, thỏa mãn điều kiện tiên quyết của các học phần. Riêng sinh viên đang trong học kỳ 5 sau khi tham gia chương trình sẽ được ưu tiên thực tập ở nước ngoài. (Sinh viên Đại học FPT sẽ có 9 học kỳ, từ học kỳ 6, sinh viên tham gia học kỳ thực tập tại doanh nghiệp là đối tác của Nhà trường kéo dài từ 1-2 tháng. Hoàn thành chương trình thực tập, sinh viên quay về trường tiếp tục chuyên ngành hẹp và thực hiện đồ án tốt nghiệp).

Kết quả học tập tại Ấn Độ và Malaysia của sinh viên sẽ được công nhận tương đương và chuyển đổi kết quả sang chương trình của Đại học FPT.

An Nhiên