FPT Entrepreneurial Hackathon 2022 là cuộc thi được tổ chức với mục đích thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp tại Đại học FPT.

dai_hoc_fpt

dai_hoc_fpt