Cộng đồng cựu sinh viên Đại học FPT

“FPT University Alumni – we are still there to support you”

“Chúng tôi vẫn ở đó sẵn sàng hỗ trợ bạn!”

Cộng đồng hơn 10.000 Cựu sinh viên Đại học FPT đã tốt nghiệp và làm việc ở khắp nơi tại Việt Nam và rên thế giới, đóng góp tích vực vào sự vận hành và phát triển của các công ty, tổ chức nơi họ làm việc.

Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp Đại học FPT đều là niềm tự hào của chúng tôi và sẽ nhận được những hỗ trợ cần thiết sau khi ra trường. Cộng đồng cựu sinh viên của Đại học FPT hiện tại là hơn 10.000 sinh viên, đang làm việc tại các doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin, kinh tế, ngôn ngữ và mỹ thuật ứng dụng.

Họ đang làm việc tại đâu?

Sinh viên tốt nghiệp Đại học FPT đang làm việc tích cực tại các tổ chức, công ty trong nước và tại nước ngoài như: FSoft, Samsung, Rekkeisoft, MV Corp, Tổng cục thông tin, Netico,…………….

Các quyền lợi của cựu sinh viên? 

Cựu sinh viên Đại học FPT sẽ được tham gia các hoạt động và nhận được những hỗ trợ sau dành riêng cho cựu sinh viên:

  • Các sự kiện văn hóa, thể thao kết nối: Giải bóng đá, Bi-a, gặp mặt đầu năm, Home Coming…
  • Các chương trình hỗ trợ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm: định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, kinh nghiệm làm việc
  • Hội thảo tuyển dụng tại công ty/doanh nghiệp
  • Hỗ trợ các thủ tục hành chính: bảng điểm, thư giới thiệu….

Ngoài ra, chỉ cần cập nhật thông tin liên lạc, cựu sinh viên Đại học FPT còn có thể:

  • Tham dự tất cả những chương trình hội thảo, sự kiện dành cho sinh viên của trường
  • Những thông tin tuyển dụng việc làm mới
  • Cơ hội kết nối và trao đổi với nhân viên, các cựu sinh viên khác của trường

Những thông tin cá nhân của cựu sinh viên sẽ được đảm bảo riêng tư và không chia sẻ cho bất kì bên thứ ba nào khác.

Đăng kí trở thành Tình nguyện viên cựu sinh viên 

  • Đăng kí trở thành Alumni Speaker (đính kèm phiếu đăng kí)
  • Đăng kí trở thành TNV Alumni Talks (đính kèm phiếu đăng kí)

Cập nhật thông tin cá nhân

Form thông tin cá nhân cựu sinh viên, vui lòng gửi về địa chỉ email: [email protected]

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Các chương trình và hoạt động của Cộng đồng cựu sinh viên Đại học FPT, vui lòng liên hệ với chung tôi qua:

Phòng Công tác sinh viên

ĐT: (04).668.059.15

Email: [email protected]/[email protected]

Facebook :https://www.facebook.com/sro.fuhn