Anh Nguyễn Minh Đức – Founder CyRadar. Ảnh Harry Hà