Ông Lê Hồng Việt, Giám đốc Công nghệ FPT trao Quyết định thành lập Công ty cổ phần an toàn thông tin CyRadar cho Nhà sáng lập CyRadar Nguyễn Minh Đức.