Đại học FPT hợp tác với ANZ VN đào tạo MoneyMinded

Đào tạo cán bộ nguồn về Quản lý tài chính cá nhân MoneyMinded là nội dung chính của Lễ ký kết hợp tác giữa ĐH FPT và ngân hàng ANZ Việt Nam ngày 1/12, tại Hà Nội. Mục tiêu của hợp tác này nhằm nhân rộng khả năng quản lý tài chính trong cộng đồng sinh viên FPT.

Chị Nguyễn Hồng Nga – Trưởng phòng Phát triển cá nhân PDP, Đại học FPT (người đứng ngoài cùng bên phải) tại Lễ ký kết với ngân hàng ANZ Việt Nam.

MoneyMinded là khóa học nhằm giúp người học nắm được cách cải thiện kiến thức tài chính và quản lý tài chính, từ đó đạt được các mục tiêu trong cuộc sống và góp phần xây dựng một xã hội phát triển mạnh mẽ.

Theo biên bản ký kết, 11 cán bộ, giảng viên của Đại học FPT sẽ tham gia chương trình đào tạo giảng viên trong thời gian 5 ngày liên tục từ 3-7/12 tại Hà Nội. Sau giai đoạn này, Đại học FPT có thể thay ANZ trực tiếp đào tạo sinh viên của mình về các nội dung MoneyMinded. Giáo trình của MoneyMinded Việt Nam sẽ sử dụng những tình huống có thật trong cuộc sống như làm cách nào đủ chi tiêu với khoản tiền eo hẹp do bố mẹ chu cấp hay cách thức lên kế hoạch cho tương lai… Chương trình sẽ hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là các bạn chuẩn bị đi làm có được những đánh giá và quyết định về việc sử dụng, quản l‎ý tài chính một cách hiệu quả.

Ký kết với ANZ Việt Nam ngày 1/12/2014, ngoài Trường Đại học FPT còn có hai đơn vị nữa, gồm Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, và Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế (Trường Đại học Ngoại Thương). Trước đó, năm 2012, Đại học FPT đã từng ký kết hợp tác với ngân hàng ANZ và trở thành trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam thí điểm triển khai chương trình MoneyMinded.

MoneyMinded là một chương trình chiến lược lâu dài nhằm cải thiện giáo dục tài chính cá nhân cho cộng đồng. Chương trình đã được triển khai tới hơn 240.000 người kể từ khi bắt đầu vào năm 2004.

MoneyMinded được giới thiệu tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2012 và đã mang lại được nhiều lợi ích cho hơn 400 người tham gia trong vòng 3 năm. Báo cáo tác động chương trình được công bố tháng 9/2013 đã cho thấy những tác động tích cực lên 200 người tham gia đầu tiên vào năm 2012.