le tot nghiep dai hoc fpt 04

le tot nghiep dai hoc fpt 04

Gia đình bác Châu Minh Phú hạnh phúc trong ngày con trai mình trưởng thành và sẵn sàng đóng góp cho bờ cõi trí tuệ đất nước.