phu huynh phat bieu le tot nghiep dai hoc fpt 01

phu huynh phat bieu le tot nghiep dai hoc fpt 01

Bác Châu Minh Phú đại diện phụ huynh gửi bó hoa tươi thắm đến đại diện Ban Giám hiệu nhà trường thay cho lời cảm ơn đã đào tạo con em mình nên người.