phu huynh phat bieu le tot nghiep dai hoc fpt

phu huynh phat bieu le tot nghiep dai hoc fpt

Bác Châu Minh Phú, phụ huynh tân khoa Châu Minh Khánh đại diện quý phụ huynh phát biểu cảm nghĩ của mình trong lễ tốt nghiệp đáng nhớ của con trai.