Đại học FPT tổ chức khoá tập huấn “Công dân tích cực”

Khoá tập huấn Kỹ năng lãnh đạo cộng đồng mang tên “Công dân tích cực” lần đầu tiên được phòng Hợp tác Quốc tế & Phát triển Cá nhân (IC PDP) tổ chức tại Đại học FPT với sự hỗ trợ về nội dung của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) và Hội đồng Anh Việt Nam.

Khoá tập huấn Kỹ năng lãnh đạo cộng đồng mang tên “Công dân tích cực” diễn ra từ 09:00 – 16:30 trong 3 ngày: 04/03/2017, 11/03/2017, 12/03/2017 tại Đại học FPT Hà Nội.

Giảng viên hướng dẫn trong khóa học là những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này: chị Lê Võ Thùy Dương – cán bộ phòng IC PDP Đại học FPT Hà Nội, chị Trịnh Phương Anh – cán bộ phòng IC PDP Đại học FPT Hà Nội và Mr X – các tập huấn viên đã được đào tạo bởi các tập huấn viên chuyên nghiệp cấp quốc gia của Hội đồng Anh Việt Nam.

Khoá tập huấn Kỹ năng lãnh đạo cộng đồng mang tên “Công dân tích cực” lần đầu tiên được tổ chức tại Đại học FPT

Tham gia chương trình, sinh viên sẽ có cơ hội: trải nghiệm hành trình học tập để trở thành Công dân tích cực với kỹ năng lãnh đạo cộng đồng; củng cố và trau dồi các kỹ năng thực hiện các ý tưởng/dự án hành động xã hội; trở thành thành viên của chương trình Công dân tích cực toàn cầu do Hội đồng Anh phát triển và nhân rộng trên toàn cầu cùng với các đối tác địa phương; được cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa tập huấn kỹ năng lãnh đạo cộng đồng thông qua chương trình Công dân tích cực từ IC PDP, CSDS; có cơ hội tìm kiếm, phát triển và thực hiện các ý tưởng/dự án xã hội của riêng mình với sự đồng hành và hỗ trợ từ IC PDP, CSDS về cả kỹ thuật và tài chính.
Khóa tập huấn hoàn toàn miễn phí. Mỗi học viên sẽ đóng 200.000VNĐ phí cam kết và sẽ được hoàn lại 100% nếu không nghỉ quá 1 buổi học.

Học viên tham gia chương trình đăng ký trước ngày 02/03/2017 tại đây.

Thông tin về chương trình, xin liên hệ: Chị Dương LVT. SĐT: 0912535912; Email: [email protected])

“Công dân tích cực” (Active Citizens) là chương trình toàn cầu của Hội đồng Anh bắt đầu từ năm 2009 với hơn 150.000 thành viên tham dự tại 46 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Active Citizens được Hội đồng Anh phối hợp thực hiện với các đối tác. Chương trình cung cấp các kỹ năng lãnh đạo cộng đồng cho thanh niên/sinh viên, hỗ trợ quá trình lập kế hoạch và triển khai các ýtưởng/dự án hành động mang tính xã hội tại cộng đồng. Chương trình Active Citizens mong muốn lan toả tinh thần công dân tích cực tới các bạn thanh niên/sinh viên tại nhiều vùng miền trên cả nước.

Thông tin tham khảo về chương trình công dân tích cực của Hội đồng Anh trên toàn cầu:
tiếng Anh: www.britishcouncil.org/active-citizens
tiếng Việt: www.britishcouncil.vn/cac-chuong-trinh/xa-hoi/du-an-phat-trien-lanh-dao-tre/gioi-thieu-ve-cong-dan-tich-cuc
Facebook: www.facebook.com/ActiveCitizensVietnam

Theo IC PDP