le tot nghiep dai hoc fpt

le tot nghiep dai hoc fpt

Nội dung các hoạt động trong Lễ tốt nghiệp tại ĐH FPT TP.HCM năm 2022.