FPT University Talent 04

Hoài Thư lại có cơ hội biểu diễn trong rất nhiều sự kiện, workshop hay thậm chí là các cuộc thi về âm nhạc.