Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Đại học FPT (bổ sung)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào Đại học FPT bổ sung, cập nhật ngày 11/8/2017. Danh sách được sắp xếp theo tên thí sinh và đang tiếp tục được cập nhật.

Họ và Tên Ngày sinh CMND
Yên Mô A 24/10/1999 164641568
Nguyễn Thuý Ái 10/09/1999 092199001013
Võ Thị Hà An 27/08/1999 089199000027
Lê Hoàng Khánh An 17/07/1999 366232824
Nguyễn Thắng An 12/01/1999 142866739
Nguyễn Thị Thuý An 04/05/1999 331839354
Lê Văn An 25/11/1999 026099005042
Nguyễn Chung Anh 23/01/1999 152222146
Bùi Đức Anh 01/06/1999 025902784
Cao Đức Anh 28/06/1998 187738750
Nguyễn Đức Anh 21/12/1998 001098004620
Nguyễn Phạm Dũng Anh 31/07/1999 034099002419
Nguyễn Duy Anh 18/03/1999 366298355
Nguyễn Hạ Anh 02/06/1999 031199000991
Bùi Hải Anh 05/06/1999 025757331
Trần Hoàng Anh 09/10/1999 132403333
Trương Huệ Anh 21/11/1999 027199000007
Phạm Thị Lan Anh 19/08/1999 371839152
Võ Thị Loan Anh 23/11/1999 331842750
Huỳnh Minh Anh 16/06/1999 312395799
Trần Ngân Anh 01/10/1999 331889650
Kim Ngọc Anh 26/07/1999 038099009295
Trần Nguyên Anh 13/09/1999 132408792
Phan Anh 07/12/1999 013607449
Đặng Phương Anh 31/03/1999 321610837
Hoàng Thị Phương Anh 27/08/1999 152222332
Lê Thị Phương Anh 14/11/1999 201810322
Lương Thị Phương Anh 17/09/1998 145842091
Nguyễn Thị Phương Anh 13/09/1999 142779488
Nguyễn Đức Quang Anh 28/06/1999 017544109
Huỳnh Thị Quế Anh 15/01/1999 331849431
Lê Nguyễn Quốc Anh 27/04/1999 331852219
Nguyễn Quốc Anh 11/08/1995 013185028
Phạm Thế Anh 08/07/1999 001099017004
Hồ Thiện Anh 17/12/1999 079099002758
Trần Đức Tiến Anh 06/07/1999 122296785
Lê Tuấn Anh 29/11/1999 077099000007
Lưu Tuấn Anh 14/03/1999 013677461
Nguyễn Tuấn Anh 29/09/1999 001099001013
Nguyễn Tuấn Anh 24/05/1997 091750863
Trần Lê Tuấn Anh 28/01/1999 251163727
Phạm Thị Tuyết Anh 11/11/1999 080199000051
Nguyễn Thị Vân Anh 26/01/1999 001199012866
Phạm Thị Vân Anh 06/03/1999 215448294
Lê Đức Việt Anh 16/11/1996 001096009701
Nguyễn Việt Anh 17/03/1997 013521541
Lâm Thị Ngọc Ánh 26/07/1999 362529946
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 19/10/1997 013447117
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 22/05/1999 152245841
Nguyễn Xuân Bắc 23/04/1999 025856874
Hoàng Việt Bách 11/12/1999 001099010958
Phan Việt Bách 23/10/1999 187817381
Trần Xuân Bách 26/06/1996 035096000022
Phạm Cao Bằng 15/06/1997 152152705
Hồ Thanh Bằng 05/05/1997 312316502
Nguyễn Hữu Gia Bảo 23/11/1999 025859688
Trần Hoài Bảo 20/07/1999 331818394
Ngô Ngọc Bảo 31/07/1999 191905453
Ngô Hà Trí Bảo 03/05/1999 273675642
Bùi Đặng Bình 22/02/1999 168607333
Tạ Đức Bình 15/12/1999 001099009377
Đoàn Ngọc Bình 17/04/1999 034099003859
Nguyễn Quang Bình 16/06/1999 201788874
Nguyễn Thái Bình 25/06/1999 261416422
Lý Thanh Bình 30/04/1996 092196000193
Trần Thanh Bình 29/06/1996 036099002482
Trần Tú Bình 12/03/1999 291185656
Nguyễn Mạnh Cầm 12/02/1999 036099000173
Nguyễn Thị Ngọc Cầm 27/10/1999 371823732
Nguyễn Trần Bảo Châu 09/11/1999 092199002405
Trần Cẩm Châu 30/11/1999 072099002760
Tăng Kim Châu 07/05/1999 341965547
Trương Ngọc Minh Châu 24/08/1999 187698014
Trương Diễm Chi 30/11/1999 025892518
Lâm Kim Chi 08/09/1999 366234528
Nguyễn Thị Linh Chi 30/03/1999 001199001780
Hà Thị Mai Chi 19/03/1999 241851802
Vũ Thị Chi 17/12/1999 032015612
Nguyễn Gia Ngọc Chung 13/01/1999 001099007240
Mai Phạm Công 21/11/1998 285602886
Nguyễn Dương Thu Cúc 13/04/1999 363913108
Dương Chí Cường 17/05/1999 362539642
Nguyễn Hà Cường 09/03/1999 013654211
Trần Mạnh Cường 23/01/1999 206283877
Lại Tấn Cường 29/04/1999 301723878
Nguyễn Văn Cường 23/12/1997 017384481
Trần Việt Cường 04/10/1999 017458095
Uông Đình Việt Cường 30/12/1999 001099011196
Vàng Việt Cường 12/12/1999 045245369
Nguyễn Thị Khánh Dân 20/08/1999 187819717
Mai Nguyễn Nhật Đăng 14/06/1999 025821555
Nguyễn Chánh Đạo 13/03/1999 206313173
Đào Đình Đạo 30/07/1999 001099006529
Nguyễn Trí Đạo 09/03/1996 250998207
Trần Minh Đạt 04/03/1998 225911610
Văn Thành Phương Đạt 13/09/1999 072099002833
Lê Trần Tấn Đạt 11/08/1999 079099000035
Mai Tấn Đạt 15/02/1999 025867231
Đỗ Thành Đạt 09/09/1999 032012910
Lê Thành Đạt 08/05/1999 001099000879
Lê Thành Đạt 03/06/1999 281193730
Lê Thành Đạt 15/02/1999 261515369
Nguyễn Thành Đạt 19/11/1999 001099014465
Nguyễn Tiến Đạt 10/12/1999 187818933
Nguyễn Tiến Đạt 20/10/1999 261565832
Nguyễn Tự Tiến Đạt 14/06/1999 264509039
Thái Tiến Đạt 25/01/1999 225712896
Mai Văn Đạt 24/09/1999 163402831
Nguyễn Văn Đạt 03/07/1999 001099005215
Lê Nhựt Điền 12/11/1999 312438500
Đàm Quang Diệu 21/08/1999 152250337
Ngô Thị Thục Đoan 10/02/1998 201749326
Vũ Viết Đông 17/02/1999 017450353
Phạm Chí Đức 12/09/1999 331856273
Trần Ngọc Hồng Đức 13/06/1999 025857580
Nguyễn Minh Đức 14/05/1999 184328317
Phan Minh Đức 13/09/1999 371844842
Trần Lê Minh Đức 18/06/1999 272698936
Vũ Minh Đức 05/01/1999 025846980
Lê Tiến Đức 09/04/1999 013629978
Trần Văn Đức 10/05/1999 201767411
Nguyễn Đỗ Khánh Dung 12/06/1999 331829011
Phạm Thị Kim Dung 20/11/1999 187818605
Nguyễn Mỹ Dung 07/12/1999 291197287
Đào Anh Dũng 22/02/1999 036099003699
Phạm Anh Dũng 25/09/1999 152254368
Mạc Đình Dũng 08/05/1999 142867527
Nguyễn Hoàng Dũng 12/05/1999 025773221
Trương Quang Dũng 25/09/1999 001099011202
Vũ Hoa Dương 04/02/1994 001094000609
Vũ Hữu Dương 25/11/1999 125911015
Nguyễn Thái Dương 10/03/1999 101342086
Tôn Thùy Dương 21/09/1999 013632047
Nguyễn Văn Dương 27/10/1999 132378217
Nguyễn Bảo Duy 04/02/1999 261535252
Nguyễn Đức Bảo Duy 29/07/1999 025853782
Mai Công Duy 30/03/1993 034093003635
Hoàng Đình Duy 08/07/1999 025890610
Lưu Nguyễn Hoàng Duy 28/10/1999 272824823
Nguyễn Hoàng Khánh Duy 29/11/1999 093099000057
Đặng Hoàng Khương Duy 11/10/1999 331838271
Phạm Duy 16/02/1995 092095001232
Lê Phúc Duy 13/12/1999 364101757
Bùi Quang Duy 03/04/1999 001099012303
Lê Thị Thuý Duy 22/09/1999 334950089
Nguyễn Văn Duy 02/02/1999 152220267
Đinh Thị Hồng Duyên 20/10/1999 036199007359
Trần Khả Gia 25/06/1999 233307388
Tăng Nguyễn Thành Gia 12/05/1999 272725071
Lê Trường Giang 16/04/1999 352469060
Nguyễn Thế Trường Giang 04/09/1999 013676511
Văn Thị Quỳnh Giao 04/09/1999 312364280
Nguyễn Đức Hà 29/04/1999 001099008899
Hà Hồng Hà 02/06/1999 281229465
Vũ Minh Hà 18/03/1999 013639917
Thái Ngân Hà 18/09/1999 352487223
Phạm Thị Ngọc Hà 30/09/1999 032009185
Ngô Thái Hà 24/12/1999 013633316
Phạm Thanh Hà 26/09/1999 036099000057
Lê Thị Thu Hà 08/05/1999 273695234
Mai Thị Thu Hà 27/09/1999 273707166
Nông Thu Hà 06/04/1999 371846914
Nguyễn Trần Việt Hà 21/10/1999 206283621
Võ Nhật Hạ 06/03/1999 101339966
Nguyễn Ngọc Hải 23/08/1999 001099017848
Trần Thanh Hải 04/05/1999 251093213
Lê Nguyễn Hân Hân 29/07/1999 201759037
Nguyễn Ngọc Khánh Hân 12/06/1999 342005308
Ngô Nguyên Ngọc Hân 04/08/1999 201790686
Ngô Thanh Hân 06/08/1999 366299426
Hồ Ngọc Vĩnh Hân 10/11/1999 191907989
Nghiêm Thị Hằng 08/07/1999 125762868
Nguyễn Thúy Hằng 16/04/1999 163446335
Phạm Thị Hồng Hạnh 20/05/1999 036199004119
Phùng Thị Mỹ Hạnh 08/09/1999 187697690
Nguyễn Lê Phương Hạnh 01/01/1999 272686477
Đặng Phú Hào 14/02/1999 362527453
Lê Thị An Hảo 10/06/1999 371864243
Đinh Phạm Hoàng Hảo 04/05/1999 212811413
Tăng Mỹ Hảo 20/11/1999 092199002913
Đinh Quốc Hậu 24/05/1999 215440897
Nguyễn Thanh Hiền 29/12/1999 079199000214
Phan Thanh Hiền 01/11/1999 212432517
Nguyễn Thị Hiền 15/03/1994 201654653
Nguyễn Minh Hiển 26/10/1999 013639082
Phạm Minh Hiển 22/02/1999 212382375
Nguyễn Đức Hiệp 04/09/1999 272703751
Lê Hoàng Hiệp 30/06/1999 025905757
Mạc Hoàng Hiệp 10/11/1999 201792132
Trần Hoàng Hiệp 27/08/1999 164653832
Lý Phước Hiệp 21/12/1999 079099000353
Đồng Đạo Hiếu 05/07/1999 013697417
Đặng Đức Hiếu 04/11/1999 201777946
Đoàn Đức Hiếu 06/08/1999 013601962
Nguyễn Duy Hiếu 27/04/1999 013676372
Nguyễn Khắc Hiếu 19/11/1999 001099014326
Phùng Mạnh Hiếu 22/01/1999 001099013757
Dương Minh Hiếu 14/06/1999 056099000001
Võ Minh Hiếu 28/07/1999 187842934
Võ Trần Minh Hiếu 31/05/1999 194626822
Nguyễn Thanh Hiếu 20/07/1999 026067079
Nguyễn Thành Hiếu 04/01/1999 366210099
Lê Trung Hiếu 16/08/1999 248391929
Nguyễn Trung Hiếu 15/01/1995 366033404
Phạm Trung Hiếu 21/06/1998 184309985
Phạm Trung Hiếu 09/01/1999 272650857
Mai Xuân Hiếu 10/08/1999 013670954
Nguyễn Đức Hoàng 08/02/1999 025806618
Phạm Đức Hoàng 09/11/1993 194529827
Nguyễn Duy Hoàng 19/10/1999 001099011991
Nguyễn Huy Hoàng 25/06/1999 071067616
Nguyễn Minh Hoàng 09/01/1999 321601582
Phan Minh Hoàng 21/10/1999 036099002757
Võ Nguyễn Hoàng 23/09/1999 025934753
Mai Võ Hoàng 07/07/1999 038099010008
Nguyễn Hữu Học 17/11/1998 077098000497
Nguyễn Thị Ngọc Hồng 22/02/1999 366290459
Bùi Thị Hồng 12/11/1999 152222131
Hoàng Mạnh Huân 29/07/1999 036099006612
Phạm Thị Hồng Huê 10/11/1999 145863688
Ngô Đức Bá Hùng 24/05/1999 037099000502
Đào Duy Hùng 15/10/1999 017452905
Phạm Ngọc Minh Hùng 06/12/1999 385776312
Ngụy Tôn Hùng 19/05/1999 122276360
Nguyễn Đông Hưng 18/06/1999 092099000152
Kiều Duy Hưng 27/09/1998 001098007918
Nguyễn Hưng 02/06/1999 272720003
Trần Phúc Hưng 04/12/1997 036097002651
Vũ Thành Hưng 27/01/1999 013613313
Đặng Thế Hưng 03/07/1999 001099015833
Nguyễn Trọng Hưng 29/11/1999 152275226
Nguyễn Việt Hưng 24/01/1999 017511540
Nguyễn Hà Hương 12/04/1999 206190765
Nguyễn Thị Lan Hương 13/11/1999 092199000310
Hồ Thanh Minh Hương 07/07/1999 079199001378
Hoàng Thị Thu Hương 26/01/1995 113602121
Phạm Thị Thu Hường 12/09/1999 034199002815
Nguyễn Thế Hữu 29/08/1999 312388471
Lê Bảo Huy 04/09/1999 025874787
Nguyễn Đức Huy 03/10/1999 013598767
Nguyễn Gia Huy 26/06/1999 092099000533
Nguyễn Hoàng Huy 24/06/1999 025874778
Lâm Huỳnh Huy 25/11/1999 366212859
Vương Lam Huy 20/10/1999 091883054
Vũ Lê Huy 15/10/1999 145864038
Nguyễn Ngọc Huy 23/08/1999 013616036
Phạm Quang Huy 01/12/1999 017471095
Trần Quang Huy 01/11/1999 013643324
Hồ Quốc Huy 06/09/1998 187758553
Phạm Tuấn Huy 29/11/1999 001099014699
Nguyễn Thị Thanh Huyền 12/08/1999 092199003008
Nguyễn Như Thuý Huyền 01/03/1999 312452352
Cao Văn Kha 02/07/1999 092099001019
Phạm Quang Khải 11/08/1999 031099003923
Phan Văn Khải 05/06/1999 197413784
Võ Duy Khang 03/07/1999 251179582
Chung Hùng Khang 18/11/1999 251169951
Trần Lâm Khang 24/10/1999 025775517
Lâm Minh Khang 16/05/1999 371967939
Phạm Minh Khang 28/10/1998 142859797
Nguyễn Quốc Khang 04/11/1999 273687039
Nguyễn Hữu Việt Khang 12/05/1999 291210141
Bùi Đỗ Bảo Khanh 07/11/1999 025863386
Nguyễn Bảo Khanh 30/09/1999 001199009595
Phan Hàn Bảo Khanh 20/11/1999 025862651
Nguyễn Công Khánh 28/06/1999 331833003
Văn Công Khánh 26/12/1999 013622440
Trần Đức Khánh 23/11/1999 187727042
Vũ Duy Khánh 16/10/1999 164644289
Bùi Ngọc Khánh 28/05/1999 273702034
Trương Quốc Khánh 03/04/1999 142866709
Nguyễn Anh Khoa 16/07/1999 281205607
Nguyễn Hoàng Anh Khoa 18/11/1999 272702591
Phạm Lê Anh Khoa 17/10/1999 331851915
Phạm Văn Khoa 30/08/1999 025823693
Võ Đăng Khôi 22/09/1999 025899184
Trần Văn Khôi 03/07/1999 035099001277
Mai Minh Khuê 26/01/1999 201698794
Nguyễn Võ Gia Khương 24/08/1999 331835350
Hoàng Trung Kiên 30/10/1999 272767491
Nguyễn Trung Kiên 20/09/1999 001099012146
Nguyễn Viết Trung Kiên 20/12/1999 044099000183
Trần Văn Kiên 23/02/1999 163369296
Huỳnh Anh Kiệt 23/08/1999 025923342
Võ Tuấn Anh Kiệt 25/10/1999 352490458
Võ Nguyên King 23/09/1998 212575730
Đặng Minh Lai 06/03/1999 241712574
Phạm Quốc Lâm 31/12/1999 331889759
Nguyễn Tùng Lâm 17/11/1999 030399000988
Nguyễn Tùng Lâm 12/06/1998 125797274
Nguyễn Huỳnh Minh Lãm 24/06/1999 321721087
Bùi Thị Trúc Lan 22/04/1999 331888410
Trần Đình Lân 02/03/1999 201805133
Quách Kim Láng 26/05/1999 352418882
Phạm Hoa Mỹ Lệ 19/01/1999 001199000704
Nguyễn Thị Ka Li 15/12/1999 206184731
Đoàn Hữu Lịch 28/10/1998 092098001802
Hoàng Thanh Lịch 30/07/1999 036099000094
Ngô Sĩ Liên 01/02/1999 122337975
Nguyễn Chí Linh 21/01/1999 366217451
Nguyễn Thị Diệu Linh 29/01/1999 273695561
Phạm Diệu Linh 04/10/1999 013646634
Ngô Dương Linh 24/06/1999 312386486
Nguyễn Thị Gia Linh 23/02/1999 363963064
Phùng Thị Hà Linh 27/10/1999 125907227
Phạm Hải Linh 09/03/1999 201771460
Nguyễn Hữu Linh 13/09/1999 212432462
Hoàng Huy Linh 25/05/1999 038099000723
Nguyễn Huỳnh Khánh Linh 21/09/1999 331817528
Biện Mai Linh 17/07/1999 187843011
Trần Thị Mai Linh 12/11/1999 030199002680
Mạch Thị Mỹ Linh 21/06/1999 362539722
Nguyễn Nhật Linh 25/08/1999 197382114
Đinh Thị Phương Linh 25/01/1999 001199017965
Nguyễn Quyền Linh 21/08/1999 001099014550
Vương Thị Linh 10/05/1999 013614734
Nguyễn Huỳnh Trúc Linh 08/06/1999 312422801
Cao Phi Yến Linh 23/09/1999 092199000104
Trần Thị Loan 17/08/1999 371792075
Trần Phước Lộc 22/04/1994 362477007
Nguyễn Thị Lộc 20/07/1999 038199002998
Nguyễn Thị Lộc 15/06/1999 145875875
Trần Thiên Lộc 01/12/1999 025966419
Hoàng Tiến Lộc 29/09/1999 001099007655
Nguyễn Xuân Lộc 11/05/1999 191906532
Phạm Nam Long 29/06/1999 013622481
Lưu Xuân Long 08/07/1999 013623892
Vũ Diệu Ly 15/11/1999 030199001417
Hoàng Hương Ly 02/07/1999 145883717
Hoàng Thị Lý 16/07/1999 001199012093
Trần Thị Ngọc Mai 10/09/1999 086199000035
Từ Thị Ngọc Mai 23/02/1999 272813410
Nguyễn Bạch Tuyết Mai 19/12/1999 032016692
Nguyễn Đức Mạnh 04/10/1999 036099006122
Nguyễn Hữu Mạnh 09/08/1999 030099003530
Lưu Công Minh 31/08/1999 032015949
Nguyễn Hoàng Minh 25/09/1999 025906539
Phan Hoàng Minh 11/06/1999 036099002944
Ngô Vũ Khả Minh 04/07/1999 381915108
Nguyễn Khải Minh 05/08/1999 272876394
Hoàng Quốc Minh 30/10/1999 013622656
Vũ Trần Minh 02/02/1999 040491699
Nguyễn Văn Minh 04/05/1999 032002901
Nguyễn Thị Kiều My 01/10/1999 364065336
Thái Thị My My 22/09/1999 225900895
Nguyễn Vĩnh Quỳnh My 02/09/1999 068199000033
Trương Thảo My 02/09/1999 025958334
Phạm Văn Mỹ 27/04/1999 049099000048
Hoàng Đức Nam 31/08/1999 038099000031
Nguyễn Duy Nam 12/09/1999 013601992
Nguyễn Hoài Nam 22/12/1998 334931320
Đỗ Hoàng Nam 27/05/1999 013630549
Nguyễn Hoàng Nam 26/11/1999 331857913
Phan Hoàng Nam 16/12/1996 142873321
Đỗ Thị Phương Nam 01/01/1999 362540229
Nguyễn Phương Nam 13/12/1999 026001417
Trần Sơn Nam 28/10/1999 031099006263
Nguyễn Thành Nam 14/06/1996 025404725
Nguyễn Văn Nam 08/08/1999 001099012639
Nguyễn Ngọc Năng 03/04/1998 152208173
Hoàng Thị Nga 30/08/1999 001199014867
Nguyễn Ngọc Bích Ngân 29/04/1999 352384380
Quan Hồng Ngân 22/11/1999 331842588
Vương Khánh Ngân 16/04/1999 342000246
Nguyễn Thị Kim Ngân 23/11/1999 285725829
Võ Thị Mỹ Ngân 01/06/1999 341957405
Nguyễn Thị Ngọc Ngân 23/07/1999 025893984
Tiêu Hữu Nghi 06/02/1999 341990758
Lê Đại Nghĩa 11/08/1999 096099000015
Đỗ Hồng Nghĩa 22/12/1999 113715160
Phạm Bá Minh Nghĩa 07/03/1999 201777975
Trần Hồ Nhật Nghĩa 07/10/1999 264509098
Trần Quang Nghĩa 11/03/1999 036099005614
Châu Ngọc Bảo Ngọc 27/10/1999 092099002953
Lý Bảo Ngọc 10/05/1999 362539672
Lê Thị Bích Ngọc 21/11/1999 013659609
Nguyễn Văn Ngọc 11/04/1998 352439721
Dương Chính Ngữ 01/01/1999 272650872
Nguyễn Thị Bích Nguyên 10/11/1999 371792070
Trương Thị Cẩm Nguyên 25/03/1999 285675570
Thực Hành Cao Nguyên 26/02/1999 241624926
Đỗ Trương Đông Nguyên 22/07/1999 352388105
Vũ Khoa Nguyên 21/02/1999 206317929
Nguyễn Tấn Khôi Nguyên 18/02/1999 201787149
Nguyễn Sĩ Triều Nguyễn 08/05/1999 273629730
Phạm Thị Thanh Nhàn 09/10/1999 025874379
Nguyễn Đức Nhân 11/11/1999 261417316
Nguyễn Thành Nhân 21/12/1999 363982062
Ngô Trọng Nhân 28/11/1999 331842254
Hồ Bá Nhật 11/10/1999 312465342
Hà Duy Nhật 29/08/1999 366190538
Tôn Tuyết Nhi 23/06/1999 362539421
Võ Tuyết Nhi 26/09/1999 362530303
Lư Việt Nhi 23/05/1999 363971129
Nguyễn Thị Ý Nhi 17/07/1999 206212414
Thái Lâm Yến Nhi 21/06/1999 362549049
Huỳnh Như 01/06/1999 092199002545
Trần Thị Huỳnh Như 10/07/1999 363952864
Nguyễn Thể Phương Như 29/11/1999 025869177
Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 14/03/1998 025750092
Nguyễn Quỳnh Như 11/08/1996 013261430
Dương Thị Hồng Nhung 12/12/1999 366231138
Lương Thị Hồng Nhung 08/07/1999 033199000884
Nguyễn Hồng Nhung 10/08/1999 017523667
Trần Minh Nhựt 02/08/1999 092099000449
Lộc Ninh 13/01/1999 285584397
Đoàn Lan Oanh 14/12/1999 040486866
Đỗ Hữu Phát 29/10/1999 001099005485
Phan Tấn Phát 22/08/1999 331819521
Lâm Thành Phát 24/04/1999 371948249
Nguyễn Thành Phát 08/08/1999 366231855
Trần Phát 09/01/1999 301648398
Phó Huy Phong 09/09/1999 352510413
Lê Nguyễn Thanh Phong 25/08/1999 272815966
Phan Kỳ Phú 09/01/1999 281232261
Nguyễn Bá Phúc 28/02/1999 184249999
Trần Bão Phúc 28/09/1999 201457606
Nguyễn Hoàng Bảo Phúc 05/01/1999 301677625
Nguyễn Phạm Bảo Phúc 08/10/1999 013621331
Nguyễn Hồng Phúc 10/11/1999 025877407
Võ Nguyễn Thiên Phúc 18/08/1999 281178626
Trần Nguyễn Trường Phúc 12/06/1999 362539915
Đinh Văn Phúc 24/12/1999 272813314
Hà Phúctrí 23/09/1999 013676350
Phan Trường Phước 30/10/1999 025860113
Nguyễn Phạm Anh Phương 10/12/1999 187819505
Trần Nguyễn Thị Hà Phương 24/02/1999 032009264
Trần Minh Phương 05/08/1999 071058642
Nguyễn Như Phương 04/06/1999 092199002835
Trần Thị Thảo Phương 03/09/1999 272704557
Trần Thị Thuý Phương 10/01/1999 362531951
Nguyễn Trung Phương 15/02/1999 251129092
Lý Thị Ngọc Phượng 10/01/1999 341944468
Nguyễn Thị Phượng 05/03/1999 122254613
Trần Anh Quân 24/02/1999 001099020027
Nguyễn Đức Quân 21/10/1999 142894901
Huỳnh Hoàng Quân 18/01/1999 273592910
Nguyễn Minh Quân 02/10/1999 025845995
Nguyễn Mạnh Tường Quân 17/01/1990 033099001742
Đinh Văn Quân 16/09/1999 036099007744
Nguyễn Công Quang 06/05/1999 201810634
Nguyễn Đoàn Quang 19/03/1999 025852016
Hồ Trần Minh Quang 08/08/1999 362548469
Tô Thành Quang 03/06/1999 031199002774
Thạch Quí 07/06/1999 334954825
Đỗ Quang Quý 01/12/1999 152248438
Phạm Văn Quý 15/03/1999 031099005678
Trần Hữu Quyền 01/07/1999 026034298
Đào Bùi Như Quỳnh 19/11/1999 285650392
Nguyễn Như Quỳnh 27/04/1999 187759557
Phan Thị Như Quỳnh 22/07/1999 145884248
Vũ Thị Quỳnh 22/08/1999 152249125
Nguyễn Đức Sang 05/06/1999 197413784
Lê Thanh Sang 07/10/1999 251172681
Châu Hoàng Sơn 26/04/1999 334980411
Đặng Hoàng Sơn 18/09/1999 025852694
Lê Văn Hoàng Sơn 23/08/1999 191905509
Nguyễn Hoàng Sơn 29/09/1999 091876008
Trần Ngọc Hoàng Sơn 10/05/1994 025107491
Vũ Hồng Sơn 15/01/1999 032000928
Phương Sơn 27/01/1999 122336818
Nguyễn Tiến Sơn 01/07/1999 034099001516
Triệu Sơn 11/09/1999 175004095
Nguyễn Trung Tâm 08/07/1999 201777090
Đào Văn Tâm 18/06/1999 142940567
Nguyễn Duy Tân 02/04/1998 362493247
Nguyễn Gia Tân 17/09/1999 001099001671
Lê Ngọc Tân 03/12/1999 001099001738
Trương Quang Tân 18/11/1996 201725406
Đỗ Trọng Tân 23/11/1999 125880073
Huỳnh Nhựt Thái 18/05/1999 363931702
Hoàng Văn Thái 29/07/1999 152254401
Đặng Thị Hồng Thắm 04/07/1999 030199001899
Phạm Thị Hồng Thắm 04/07/1999 013702238
Triệu Thị Thắm 13/02/1999 285710394
Mai Đức Thắng 09/10/1999 013601569
Nguyễn Đức Thắng 16/08/1999 187818128
Nguyễn Đức Thắng 24/08/1999 001099000985
Phạm Nam Thắng 18/11/1999 013654659
Đoàn Văn Thắng 09/11/1997 001097011463
Nguyễn Duy Thanh 09/01/1999 331839243
Lâm Kim Thanh 30/03/1999 362537397
Nguyễn Nhật Thanh 28/07/1999 362528222
Huỳnh Quốc Thanh 24/05/1999 025896730
Vũ Thanh Thanh 24/08/1999 077199001453
Nguyễn Thị Thanh 26/12/1999 091874800
Lê Công Thành 10/09/1999 025857149
Nguyễn Công Thành 02/08/1999 038099009329
Nguyễn Công Thành 03/06/1999 321602471
Nguyễn Đức Thành 23/07/1999 145871218
Nguyễn Minh Thành 16/06/1998 225591434
Lê Ngọc Thành 10/10/1997 037097001310
Nguyễn Triệu Thành 28/10/1999 079099006027
Nguyễn Trung Thành 23/04/1999 085920005
Trần Văn Thành 10/11/1998 272739987
Hoàng Xuân Thành 18/06/1999 192176323
Nguyễn Xuân Thành 16/11/1999 025935809
Hoàng Đức Thạnh 17/02/1999 362515589
Trần Vũ Diệu Thảo 01/12/1999 201787790
Hà Phương Thảo 23/08/1999 001199006240
Hoàng Phương Thảo 21/06/1999 013619522
Nguyễn Thị Phương Thảo 23/03/1999 362529224
Nguyễnthị Trang Thảo 22/08/1999 077199001314
Nguyễn Thị Minh Thi 19/10/1999 331865028
Ngô Nhật Thiên 25/05/1999 077099001006
Nguyễn Hoàng Thiện 29/12/1999 301741720
Đồng Văn Thiện 13/05/1999 142932552
Đỗ Chí Thịnh 07/10/1999 362528548
Nguyễn Đào Đức Thịnh 30/07/1999 025833701
Đỗ Ngọc Thịnh 29/12/1999 032018576
Trần Quốc Thịnh 18/03/1999 272693936
Nguyễn Hữu Thọ 09/04/1999 132324382
Nguyễn Duy Thông 13/12/1999 334989312
Huỳnh Minh Thông 11/07/1999 301684596
Huỳnh Trí Thông 27/10/1999 025857618
Nguyễn Minh Thu 16/01/1999 030199001041
Lê Nguyễn Anh Thư 03/08/1998 025802138
Nguyễn Anh Thư 09/08/1999 341991006
Nguyễn Ngọc Anh Thư 16/05/1999 092199001896
Lê Thị Minh Thư 15/08/1999 366231642
Phan Thị Minh Thư 19/11/1999 381926384
Đỗ Nguyên Thư 16/01/1999 371786250
Nguyễn Quán Thư 25/06/1999 381876261
Nguyễn Quỳnh Thư 25/11/1999 077199001757
Lê Ngọc Thuận 13/01/1997 273635226
Lê Xuân Thuận 06/12/1999 187766393
Trần Thị Hà Thương 16/04/1999 152251613
Lê Thị Thanh Thùy 26/10/1999 017523635
Nguyễn Thanh Thùy 18/10/1999 152255231
Đỗ Thị Thanh Thủy 12/08/1999 001199009905
Phan Thị Thu Thủy 25/12/1999 025876346
Nguyễn Phạm Đăng Thụy 10/09/1999 080099000001
Châu Bội Thy 26/09/1999 025774971
Phan Trần Phương Thy 10/03/1999 201759759
Nguyễn Mai Tiên 25/07/1999 145870731
Kiều Thị Thủy Tiên 03/02/1999 001199015442
Nguyễn Mạnh Tiến 13/12/1999 035099002870
Chu Nam Tiến 12/07/1999 001099004202
Lê Thanh Tin 25/05/1998 215463225
Nguyễn Trường Tín 19/06/1998 331821168
Trần Hữu Tính 21/11/1999 331848567
Trần Hải Huy Toàn 28/04/1999 026099941
Nguyễn Thu Trà 11/10/1999 017498515
Lê Đình Trâm 15/02/1999 206199777
Thái Bảo Trân 30/11/1996 331813674
Huỳnh Thị Ngọc Trân 21/12/1999 362555599
Nguyễn Bạch Nhã Trân 11/04/1999 362514643
Phạm Thị Minh Trang 23/08/1999 025866810
Trần Thị Minh Trang 08/10/1999 201766667
Lê Thị Mỹ Trang 12/12/1999 272824353
Nguyễn Quỳnh Trang 22/06/1999 092003388
Nguyễn Thị Quỳnh Trang 13/06/1999 145890386
Cao Thị Trang 14/09/1998 175060092
Phùng Thị Trang 12/08/1999 001199005524
Bùi Thị Thu Trang 23/02/1999 142875321
Hoàng Thị Thu Trang 13/10/1998 145822071
Phan Nguyễn Thùy Trang 15/01/1999 241673597
Trần Yến Trang 04/03/1999 331855319
Nguyễn Hữu Trí 29/08/1999 301667800
Lê Văn Trí 09/03/1999 201795362
Lê Nguyễn Hoàng Triều 17/08/1999 026024756
Nguyễn Quang Triều 11/06/1998 187705226
Nguyễn Diễm Trinh 01/11/1999 331861516
Nguyễn Thị Diễm Trinh 26/09/1999 363978012
Lê Văn Trợ 26/02/1999 206067782
Đỗ Đức Trọng 18/01/1999 201746883
Đức Trọng 30/04/1998 251121945
Nguyễn Háo Thanh Trúc 17/04/1999 079199002464
Nguyễn Thị Thanh Trúc 29/06/1999 352516034
Nguyễn Trần Thủy Trúc 26/01/1999 025902278
Hoàng Cảnh Trung 18/12/1999 025849932
Chu Hoàng Trung 26/07/1999 001099004028
Lê Minh Trung 19/08/1999 025836496
Phạm Minh Trung 07/10/1999 201772285
Phạm Phú Trung 24/11/1995 025289205
Hoàng Nguyên Quốc Trung 05/08/1999 201753983
Trần Hồ Quốc Trung 21/10/1999 201796395
Vũ Thành Trung 24/03/1995 013132592
Thái Văn Trung 04/09/1999 331842096
Trần Văn Trung 23/08/1999 035099001527
Nguyễn Hữu Trường 15/05/1999 241821764
Thân Nhật Trường 17/02/1999 272607039
Vương Nguyễn Nhật Trường 12/08/1999 101294728
Trương Anh Tú 23/11/1999 013605356
Nguyễn Cẩm Tú 11/12/1998 079198002760
Nguyễn Hoàng Tú 20/03/1999 025946785
Bùi Thanh Tú 16/11/1999 312399318
Võ Thanh Tuân 03/04/1999 215473111
Nguyễn An Tuấn 02/07/1999 001099008803
Bùi Anh Tuấn 03/12/1999 001099014592
Nguyễn Anh Tuấn 27/06/1999 026027353
Trần Anh Tuấn 03/10/1999 241708999
Dương Công Tuấn 14/11/1999 044099001882
Võ Hoàng Tuấn 01/06/1999 301689428
Nguyễn Văn Tuấn 12/09/1998 026098000568
Vũ Hoàng Tùng 09/09/1999 152222173
Phạm Mạnh Tùng 02/02/1999 031099000745
Mai Thị Ngọc Tươi 28/02/1999 163452611
Vũ Mạnh Tuyên 07/07/1999 164654825
Trần Thị Mộng Tuyền 13/10/1999 331881199
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 24/03/1999 364027343
Lê Thị Ngọc Tuyết 18/11/1999 341895903
Nguyễn Ngọc Phương Uyên 25/03/1999 025819132
Nguyễn Thị Phương Uyên 01/01/1999 030199000404
Nguyễn Thị Thảo Uyên 08/08/1999 201776160
Nguyễn Thị Thu Uyên 05/11/1999 371878069
Phạm Thị Hồng Vân 06/12/1999 272663753
Đặng Khoa Văn 22/05/1999 331839849
Hồ Thế Văn 19/11/1999 381935274
Tăng Nguyễn Ngọc Vi 23/07/1999 201785969
Phạm Quốc Việt 04/07/1999 201798241
Vũ Quang Vinh 19/04/1999 013681769
Hứa Nguyễn Trọng Vinh 10/01/1999 025951344
Phạm Xuân Vinh 08/02/1999 035099000705
Phạm Thị Vui 21/10/1998 001198017269
Phạm Hòa Vương 09/04/1999 079099002277
Ngô Gia Vượng 14/06/1999 331838262
Bùi Phạm Khánh Vy 26/06/1999 025800027
Võ Tường Vy 26/01/1999 272707792
Nguyễn Yến Vy 01/04/1999 331814910
Đặng Thị Như Ý 03/03/1999 191900777
Lê Nguyễn Diễm Yến 23/10/1999 364103729
Đặng Thị Hải Yến 08/03/1999 152254201
Vũ Thị Hải Yến 14/11/1999 030199000172
Tiêu Ngọc Yến 31/03/1999 334929987
Trần Nhã Yến 19/04/1999 092199002374