Đáp án môn Toán thi THPT Quốc Gia 2017

Cập nhật đề thi và gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017.

Mã đề 124

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

 1. D  2. B 3. D 4. B 5. C 6. C 7. A 8. B
 9. D 10. A  11. B 12. A 13. A 14. B 15. B 16. C
17. A 18. C 19. A 20. B 21. C 22. A 23. C 24. C
25. B 26. D 27. A 28. C 29. C 30. A 31. B 32. C
33. C 34. D 35. B 36. B 37. D 38. D 39. C 40. D
41. D 42. B 43. C 44. C 45. D 46. A 47. A 48. B
49. A 50. D
Mã đề 122

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hocmai.vn thực hiện.

1. A 2. D 3. C 4. A 5. B 6. B 7. A 8. C
9. 10. B 11. 12. 13. 14. 15. 16. A
17. 18. 19. 20. 21. A 22. B 23. C 24. B
25. A 26. B 27. A 28. 29. D 30. A 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50.

Theo Zing.vn